Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Sıfat Tamlaması (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Sıfat Tamlaması
TESTİN ADI:Sıfat Tamlaması
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıfat Tamlaması Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece sıfat tamlamalarından oluşmuştur?CEVAP
C

2) Aşağıdaki dizelerde yer alan sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı bir isim tamlamasından oluşmuştur?CEVAP
D

3)

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangileri sıfat tamlamasıdır?CEVAP
C

4)

Bu parçada numaralanmış sıfat tamlamalarının hangisinde niteleme sıfatı yoktur?CEVAP
A

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması vardır?CEVAP
E

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?CEVAP
B

7) (I) Selçuklular, dünya tarihinde önemli bir rol üstlenmiştir. (II) İslam âlemini yeniden toplayıp canlandırmışlardır. (III) Batı’nın saldırılarını engelleyerek İslam ve Türk medeniyetini korumuşlardır. (IV) Anadolu’yu bize ebedî vatan yapan onlardır. (V) Bu son işi, kahraman Süleyman Şah başarmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır?CEVAP
A

8) (I) Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. (II) Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpeçiçeği, karanfiller… (III) Gaz sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen ile dolu. (IV) Ta köşede bir mor salkım çardağı, altında civarın en işlek çeşmesi vardır. (V) Bütün bunların arkasında, tiyatro dekorunu andıran beyaz, uzun, ince minare…

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayanın, birden fazla tamlananı nitelediği bir sıfat tamlaması kullanılmıştır?CEVAP
B

9) (I) Hasankeyf’in büyüleyici atmosferini kelimelerle anlatmak zor. (II) Hasankeyf’te âdeta bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. (III) En görkemli çağını Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yaşamış Hasankeyf. (IV) Artuklu Sarayı, Eyyubi camileri, medreseleri ile kendinizi geçmişte başlayan ve hâlâ devam eden masalımsı bir dünyanın içinde buluyorsunuz. (V) Artuklu Köprüsü, Hasankeyf’in görkemli günlerinin sessiz tanığı gibi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiille yapılan sıfat tamlaması vardır?CEVAP
D

10) Baharda zayıf, açık yeşildir. Hafif bir yel esse toprağa değecekmiş gibi yatar. Yaz ortalarında, dikende, önce mavi damarlar belirir. Sonra yavaş yavaş dikenin dalları, gövdesi mavileşir. Açıkça bir mavidir bu… Sonra mavi gittikçe koyulaşır. Bu, en güzel bir mavidir. Bir tarla, uçsuz bucaksız bir ova tüm maviye boyanır. Gün batarken eğer bir yel eserse mavi dalgalanır, hışırdar, aynen deniz gibi. Gün batarken sular nasıl kızarırsa çakırdikeni tarlası da öyle kızarır.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi bir sıfat tamlamasında yer almamıştır?CEVAP
E

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilerek belirtilen tamlama, eksik gösterilmiştir?CEVAP
A

12) (I) Evin en güzel odası gibidir mahalle. (II) Ben mahallede büyüdüm. (III) Acıkınca mahallede bir kapıyı çalıp ekmek isteyebilirsiniz. (IV) Orada herkes birbirini tanır. (V) Bir yerde bakkal, manav ve esnaf varsa orada yalnızlık yoktur

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim veya sıfat tamlaması yoktur?CEVAP
C