Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
TESTİN ADI:Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?CEVAP
B

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?CEVAP
B

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?CEVAP
A

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
E

5)

Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangileri doğru kullanılmıştır?CEVAP
C

6) Anadolu’da gelişen Türkçe; komşuları ile kültür, dil, ticaret, siyaset, din kardeşliği gibi yönlerden etkileşmiştir. Osmanlı kültürü doğu komşusundan Farsça, güney komşusundan da Arapça kelime almış, bu komşularına Türkçe kelime vermiştir. Her iki dil de Arapça ve Farsça büyük kültür dilleridir.

Bu parçada yay ayraç içine alınması gereken ifade aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
D

7) Radloff ( ) 1866 yılında yayımladığı ilk eserinin ön sözünde Türkçe için ( ) Yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir ( ) ( ) der ( )

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?CEVAP
E

8) (I) Ömer Seyfettin 28 Şubat 1884’te Gönen’de doğdu. (II) İzmir ve Makedonya’da görevliyken yazdığı şiir, öykü ve makaleler Rumeli gazetesinde yayımlandı. (III) 1911’de Selanik’te Genç Kalemler dergisini çıkardı. (IV) 1914’te Kabataş Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. (V) 6 Mart 1920’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?CEVAP
D

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı doğrudur?CEVAP
B

10) (I) Amasya; ilgi çekici tarihî, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle hem İç Anadolu hem de Karadeniz kültüründen harmanlanmış keyifler sunuyor ziyaretçilerine. (II) Tarihin girintili çıkıntılı yolculuğuna, MÖ 4000’li yıllarda başlamış bu şehir. (III) Yeşilırmak’ın bereket getirdiği topraklarda lezzetlerini kültürel mirasıyla harmanlayarak kuruyor sofralarını. (IV) İsmiyle anılan kale, şehrin kuzeyinde bulunan Harşane Dağı adlı dik kayalıklar üzerinde kurulmuş. (V) Hazeranlar Konağı Etnografya Müzesi de 1865 yılında dönemin defterdarı Hasan Talat efendi tarafından inşa ettirilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
E

11) Dede Korkut Kitabı’nda ailede sonsuz bir şefkatin, felaketler karşısında gevşemez bir bağlılığın, yüksek bir şeref ve namus anlayışının bulunduğu görülmektedir.

Bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?CEVAP
E