Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Denetleyici ve Düzenleyici Sistem – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Denetleyici ve Düzenleyici Sistem
TESTİN ADI:Denetleyici ve Düzenleyici Sistem – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda bir nöronun bazı kısımları numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre numaralı kısımların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C

2) İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşuncaya kadar;
I. ara nöron,
II. reseptör,
III. motor nöron,
IV. duyu nöronu,
V. tepki organı
yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Bir nöronda;
I. uyartının şiddeti,
II. uyartının frekansı,
III. uyartının süresi
verilen özelliklerden hangileri implus sayısının artmasını etkiler?CEVAP
E

4) Aşağıda impuls iletimi sırasında aksonda meydana gelen değişim gösterilmiştir.

Buna göre,
I. L’de hücre içinde Na+ derişimi K+ derişiminden fazladır.
II. M’de polarize durumdadır.
III. K’da repolarize duruma geçmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Sinir hücrelerinde meydana gelen elektrokimyasal değişime implus (uyartı) denir.
Sinir hücresinde implus iletimi sırasında aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi meydana gelmez?CEVAP
D

6) Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştiremez?CEVAP
D

7) Aşağıdaki şekilde bir sinir hücresine verilen üç uyarının şiddetindeki değişimler gösterilmiştir.

Buna göre nörona I, II ve III nolu uyarılar verildiğinde implus iletim hızındaki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur?CEVAP
A

8) Nöronlarla ilgili;
I. miyelin kılıf bulunması,
II. akson çapının geniş olması,
III. uyartının şiddeti
verilenlerden hangileri implus iletim hızının artmasına neden olur?CEVAP
C

9) Bir nöronun akson gövdesindeki uyarının diğer nörona iletimi sürecinde;
I. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı,
II. Dendritlerle uyartının alınması,
III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki reseptörlere tutunması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
D

10) Sinir hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11) Merkezi sinir sisteminde impuls iletimi sırasında kullanılan enerji;
I. fermantasyon,
II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması,
III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması
olaylarından hangileri ile sağlanır?CEVAP
B