Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Dolaşım Sistemi – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Dolaşım Sistemi – 1
TESTİN ADI:Dolaşım Sistemi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dolaşım Sistemi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde;
I.epitel doku,
II.düz kas,
III.bağ doku
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?CEVAP
A

2) İnsan vücudunda;
I. akciğer atardamarı,
II. böbrek atardamarı,
III. akciğer toplardamarı
yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru yapılmıştır?CEVAP
B

3) Aşağıdaki şekilde insana ait bazı organlar arasındaki damarlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralı damarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

4) Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?CEVAP
D

5) Aşağıdaki grafiklerde insanda bulunan damar çeşitlerinde X, Y ve Z ile gösterilen özelliklerin değişimi gösterilmiştir.

Buna göre; X, Y ve Z değişkenleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

6) Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen faktörlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre zıt yönde etki eder?CEVAP
D

7) • Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır.
• Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur.
• Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir.
• Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır.
Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar seçeneklerle eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?CEVAP
D

8)Kalbin ritmik kasılıp – gevşemesinde gerçekleşen;
I. his demetlerinin uyarılması,
II. sinoatrial düğümün uyarılması,
III. karıncıkların kasılması,
IV. atrioventriküler düğümün uyarılması,
V. kulakçıkların kasılması
olayların sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
B

9) Kalbi besin ve oksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde;
I. DNA sentezi,
II. endositoz,
III. oksijenli solunum,
IV. difüzyon
olaylarından hangileri gerçekleşmez?CEVAP
D

11) Aşağıdakilerden hangisi insan karaciğerinin kan homeostasisini düzenlemeye yönelik işlevlerden biri olamaz?CEVAP
E

12) İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmezdi?CEVAP
E