Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Dolaşım Sistemi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Dolaşım Sistemi – 2
TESTİN ADI:Dolaşım Sistemi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dolaşım Sistemi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir kişinin;
I.alyuvar zarında bulunan antijen,
II.plazma sıvısında bulunan antikor
çeşitleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

2) Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir.

Buna göre X ve Y harfleri ile gösterilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
C

3)Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir insanda aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi görülmez?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sisteminin görevlerinden biri değildir?CEVAP
E

5) Aşağıdaki grafikte akciğerden geçmekte olan kanın oksijen ve karbondioksit miktarlarında meydana gelen değişim gösterilmiştir

Buna göre, grafikte I, II ve III nolu damarların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
B

6)İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?CEVAP
C

7) Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?CEVAP
C

8) Aşağıdaki şekilde insan kalbinin bazı kısımları gösterilmiştir.

Buna göre, numaralı kısımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

9) Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek olması durumu hipertansiyona neden olur.
Buna göre;
I. damar sertliği,
II. kandaki tuz derişiminin artması,
III. kandaki lipit ve protein miktarının artması
durumlarından hangileri hipertansiyonun etkenlerindendir?CEVAP
E

10)Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden;
I. aort – sol karıncık,
II. akciğer toplardamarı – sol kulakçık,
III. akciğer atardamarı – sağ kulakçık
hangileri doğrudur?CEVAP
D

11) İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-80’dir.
Buna göre, nabız sayısı artan sağlıklı ve yetişkin bir insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görülmez?CEVAP
E

12)
Kalbin yapısı ile ilgili hangisi yanlıştır?CEVAP
D