Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Duyu Organları (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Duyu Organları
TESTİN ADI:Duyu Organları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Duyu Organları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırılmıştır.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isim eşleştirmesi yanlıştır?CEVAP
E

2) Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu sinirleriyle taşınıp merkezi sinir sisteminin hangi bölümüne ilk önce ulaştırılır?CEVAP
C

3) Gözün yapısını oluşturan başlıca kısımlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.Buna göre, numaralarla gösterilmiş kısımların görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

4) Aşağıda kulak yapısı ve kısımları gösterilmiştir.Kulaktaki yapıların görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

5)

Yukarıda verilen görme bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılacak mercek türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
A

6) Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken;

I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi,
II. solunan hava ile koku taneciklerinin sarı bölgeye ulaşması,
III. koku reseptörlerinde impuls oluşması,
IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

7) Gözde bulunan çubuk ve koni reseptörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

8) Burun içindeki goblet hücrelerinin salgıladığı mukus ile;
I. solunan havanın süzülmesi,
II. koku moleküllerinin çözünmesi,
III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi

olaylarından hangileri gerçekleştirilir?CEVAP
E

9) Şeker yiyen bir insanın tat algılama sürecinde,
I. Şeker tükrük içerisinde çözünür.
II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir.
III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır

verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir?CEVAP
A

10) Kulakta gerçekleşen denge olayı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
A

11) Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangi ikisinin uyarılma biçimi benzerdir?CEVAP
D

12) Dokunma duyusu için,
I. Üst derideki bütün hücreler ölüdür.
II. Alt derideki hücreler keratin salgılar.
III. Sinirler ve kan damarları alt deride bulunur.

ifadelerinden hangisi doğrudur?CEVAP
B