Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Komünite Ekolojisi (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Komünite Ekolojisi
TESTİN ADI:Komünite Ekolojisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Komünite Ekolojisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda farklı canlıların birlikte yaşadıkları dönemde aralarındaki ilişki gösterilmiştir.

Buna göre a, b, c ve d’nin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
D

2) Birbirleriyle av-avcı ilişkisi içerisinde bulunan iki canlı türünün birey sayısı-zaman grafiği aşağıdaki grafikteki gibidir.

Buna göre,
I. a, av; b ise avcıdır.
II. Av sayısının artması avcı sayısının artmasına neden olmuştur.
III. Avcı sayısının artması av sayısının azalmasına neden olmuştur.
yargılarından hangileri doğru olabilir?CEVAP
E

3)Aşağıda verilen organizmalardan hangisi beslenme şekli bakımından fotoototrof değildir?CEVAP
E

4) Aşağıdaki grafikte iki farklı canlının birlikte ve ayrı olmaları durumundaki gelişimleri gösterilmiştir.

Buna göre,
I. Sıkı mutualizm ilişkisi vardır.
II. a, b üzerinde parazit yaşar.
III. a; baklagil, b; azot tutucu bakteri olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

5) İki farklı canlının birlikte ve ayrı yaşadıkları dönemdeki birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir.

Buna göre,
I. a konak, b ise parazit organizmadır.
II. Zararlı birlikler içerisinde değerlendirilir.
III. a ve b canlıları çok hücreli olabilir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?CEVAP
E

6)Bir ekosistemde süksesyon sonrası oluşan dengeli komünite aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?CEVAP
C

7)
Hayvanları konak olarak kullanan iç ve dış parazit organizmalar için yukarıda verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur?CEVAP
D

8)Aşağıda verilen birlikteliklerden hangisi zorunlu yarar ilişkisine (zorunlu mutualizm) örnek verilebilir?CEVAP
E

9)Simbiyotik ilişkilerde bir arada yaşayan canlıların bu birliktelikten fayda görme durumları “+”, “−”, “0” sembolleri ile gösterilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

   


CEVAP
B

10) İki farklı türden canlının aynı ve farklı yaşam ortamlarında tutulduğu zamanlardaki birey sayısıyla ilgili aşağıdaki grafikler verilmiştir.

Buna göre,
I. K ve L yaşam alanı ya da besin için rekabete girmiştir.
II. K bu ilişkiden olumsuz etkilenmemiştir.
III. L türünün bu ilişki sonrasında nesli tükenmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Yarı parazit bitkiler için verilen,
I. Fotosentez yapan hücrelere sahiptir.
II. Konak olduğu bitkiden su ve mineral madde alır.
III. Gelişmemiş kök sistemine sahiptir.
özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde görülmez?CEVAP
A

12) Aşağıda çöl ve orman ekosistemleri ile ilgili şema verilmiştir.

Buna göre şemadaki taralı alan için,
I. Bireylerin ekolojik toleransı yüksektir.
II. Her iki ekosisteme ait türler bulunur.
III. Diğer alanlara göre birey sayısı fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B