Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Popülasyon Ekolojisi – 1 (2019-2020)

11.Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11.SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Popülasyon Ekolojisi – 1
TESTİN ADI:Popülasyon Ekolojisi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Popülasyon Ekolojisi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)Aşağıda faktörlerden hangisi hayvan popülasyonlarında büyümeyi sınırlandıran dış kuvvetlerden biri değildir?CEVAP
B

2) Aşağıdaki grafik bir tavşan popülasyonunun büyüme hızını göstermektedir.

Buna göre, seçeneklerdeki yargılardan hangisi bu popülasyonla ilgili olarak söylenemez?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi bir böcek popülasyonun tüm bireylerinde gözlenen özelliklerden değildir?CEVAP
C

4) K canlısının belirli bir alandaki birey sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

K canlısı için,
I. Göçmen canlı türü olabilir.
II. Yılın her mevsimi aktif bir canlıdır.
III. Popülasyon gelişimi mevsimlerle doğru orantlıl olarak değişir.
durumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

5) İdeal bir popülasyona ait gelişim grafiği aşağıda gösterildiği gibidir.

Buna göre t1, t2, t3, t4 ve t5 zaman dilimleri için seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

6) Taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyon için,
I.Üreme hızı yüksektir.
II.Çevre direnci maksimumdur.
III.Denge evresine ulaşmıştır.
yorumlarından hangileri yapılamaz?CEVAP
A

7)
Yukarıda verilen popülasyon gelişim grafiğinde;
a.Üreme hızının maksimum olduğu,
b.Taşıma kapasitesine ulaşıldığı
zaman dilimleri seçeneklerden hangisinde gösterilmiştir?CEVAP
C

8) Üç farklı insan popülasyonuyla ilgili yaş dağılımı aşağıda verilen grafiklerdeki gibidir.

Buna göre, seçeneklerde gösterilen eşleştirmelerden hangisi doğru olur?CEVAP
D

9) I. Mutasyon
II. İzolasyon
III. Göç
IV. Eşeysiz üreme
Yukarıdakilerden hangileri bir popülasyondaki gen çeşitliliğini etkilemez?CEVAP
B

10)Aşağıdakilerden hangisi popülasyon dinamiğini oluşturmaz?CEVAP
D

11)
• Birim alanda ya da hacimde birim zamanda bulunan birey sayısıdır.
• Popülasyonda bulunan birey sayısıdır.
• Popülasyonun büyümesini sınırlayan dış faktörlerdir.
• Popülasyonda bulunabilecek en fazla birey sayısıdır.

Yukarıda belirtilen tanımlar seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?CEVAP
C