Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Popülasyon Ekolojisi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Popülasyon Ekolojisi – 2
TESTİN ADI:Popülasyon Ekolojisi
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Popülasyon Ekolojisi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Yukarıda verilen grafikte I,II ve III. zaman dilimlerinde gerçekleşen,
a. ölüm
b. doğum
oranları karşılaştırıldığında seçeneklerden hangisi doğru olur?
(Verilen grafik kapalı bir popülasyona aittir.)CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi popülasyon örneği değildir?CEVAP
D

3) Bir popülasyona etki eden çevre direncinin maksimum seviyeye ulaşmasına,
I. popülasyonun kuruluş aşamasında olması,
II. popülasyondaki artışın logaritmik olması,
III. popülasyonun taşıma kapasitesine ulaşmış olması
durumlarından hangileri neden olur?CEVAP
C

4) Popülasyon dağılım tipleriyle ilgili verilen şemalar aşağıdaki gibidir.

Buna göre K, L ve M şemaları;
I. düzenli,
II. kümeli,
III. rastgele
dağılımlar ile eşleştirilirse seçenektekilerden hangisi doğru olur?CEVAP
D

5) Popülasyonların farklı tipte hayatta kalma eğrileri vardır. Temelde Tip 1, Tip 2, Tip 3 olmak üzere üç çeşitle sınıflandırılan hayatta kalma eğrileri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre,
I. Tip 1 de genç yaşlarda hayatta kalma oranı yüksektir.
II. Tip 2 de sabit bir ölüm oranı görülmektedir.
III. Tip 3 insanlarda ve memelilerde görülür.
yargılarından hangileri doğru değildir?CEVAP
B

6) Aşağıda bir popülasyonun birey sayısı değişimi verilmiştir.

Grafik incelendiğinde seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi yanlış olur?CEVAP
E

7) Aynı popülasyon içerisinde yer alan canlılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

8) Bir geyik popülasyonunun besin miktarı sürekli arttırılıyorsa;
I. çevre direnci
II. yaşama alanı
III. hastalıklar
IV. doğum
faktörlerinden hangilerinin bir süre sonra azalması beklenir?CEVAP
B

9) Aşağıdaki grafik bir bakteri popülasyonunun büyüme eğrisini göstermektedir.

Buna göre,
I. Bu popülasyonda geometrik artışın gözlendiği üstel büyüme gözlenir.
II. K, popülasyonun taşıma kapasitesidir ve K değerinden sonra denge evresi yaşanır.
III. Doğal afetler sonucu sayıları çok azalmış popülasyonlarda da bu tip büyüme görülebilir.
yorumlarından hangileri doğru değildir?CEVAP
B

10) Popülasyon büyüklüğündeki değişim matematiksel bir denklemle ifade edildiğinde şemadaki kutucuklar oluşturulur.

Buna göre, X, Y ve Z ile ilgili,
I. Y, Z den daha büyük bir değer olduğunda popülasyon büyür.
II. Z nin büyüklüğünü daha çok ölüm sayısı belirler.
III. X sabit bir değerdir.
yorumlarından hangileri yanlıştır?CEVAP
E