Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Sindirim Sistemi – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Sindirim Sistemi – 1
TESTİN ADI:Sindirim Sistemi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sindirim Sistemi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2) Karaciğerin görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

3) Sindirim organlarında meydana gelen kimyasal sindirim sırasında aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez?CEVAP
A

4) Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney tüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor.

Buna göre deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinlerin monomerlerine rastlanır?CEVAP
B

5) Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları numaralanarak gösterilmiştir.

Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kimyasal sindirim yapılmaz?CEVAP
B

6) Aşağıda verilen sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi için gerekli salgıları üretir?CEVAP
D

7) Aşağıdaki grafiklerde X, Y ve Z besinlerinin miktarındaki, zamanla meydana gelen değişimler gösterilmiştir.

Grafiklere göre X, Y ve Z ile belirtilen besin çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
C

8)

+: Kimyasal sindirim olduğunu,
-: Kimyasal sindirim olmadığını ifade eder.
Yukarıdaki tabloda I, II ve III ile gösterilen boşluklara kimyasal sindirim olup olmamasına göre yazılması gereken semboller hangi seçenekte verilmiştir?CEVAP
A

9) Aşağıdaki şekilde insanın sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir.

Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindirim enzimi üretimi yapılır?CEVAP
D

10)Karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11) İnsan sindirim organlarında;
I.glikojen,
II.mineral,
III.selüloz,
IV.yağ,
V.polipeptit
moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi yapılmaz?CEVAP
C