Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Sindirim Sistemi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Sindirim Sistemi – 2
TESTİN ADI:Sindirim Sistemi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sindirim Sistemi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki şekilde karaciğer ile bağlantılı bazı damarlar numaralar ile gösterilmiştir.

Numaralı damarlar ile ilgili olarak,
I. Tokluk durumunda 3 nolu damardaki glikoz miktarı, 1 ve 2 nolu damardan fazladır.
II. 2. damardaki oksijen miktarı, 1 ve 3 nolu damardan fazladır.
III. Açlık durumunda 1 nolu damardaki glikoz miktarı 2 ve 3 nolu damarlardan yüksektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Aşağıdaki şekilde X organının şekli ve kısımları gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu organın yaptığı görevlerden biri değildir?CEVAP
D

3) Aşağıda verilen hormonlardan hangisi sindirim sisteminde görevli organlar tarafından üretilemez?CEVAP
E

4) İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın bağırsağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin emilimi görülür?CEVAP
A

5) Yağların hidrolizi sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra;
I. göğüs lenf kanalı,
II. peke sarnıcı,
III. sol köprücük altı toplardamarı,
IV. üst ana toplardamar
verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır?CEVAP
A

6) Aşağıdaki şekilde, villusun yapısı ve kısımları gösterilmiştir.

Villusların yapısı ve görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

7) Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi sonucunda açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sisteminde ortak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8) Aşağıdaki grafikte insan sindirim organlarında kimyasal sindirimi yapılan bir besin maddesinin miktarındaki değişim gösterilmiştir.

Buna göre, bu besin maddesinin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği zaman diliminde aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşmez?CEVAP
E

9)
Şekilde verilen insan sindirim sistemine ait numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi söylenemez?CEVAP
B

10) Aşağıdakilerden hangisi insanlarda tükrük sıvısının görevlerinden değildir?CEVAP
E

11) Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaktan kana emilir?CEVAP
D