Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Solunum Sistemi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Solunum Sistemi – 2
TESTİN ADI:Solunum Sistemi
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Solunum Sistemi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Göğüs iç hacmi artar, akciğer iç basıncı azalır.
II. Diyafram kası ve kaburgalar arası kaslar kasılır.
III. Açık hava basıncı akciğer iç basıncından fazla olduğundan hava akciğerlere dolar.
IV. Diyafram kası düzleşir ve kaburgalar yukarı doğru yükselir.
Bu olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
C

2) Akciğerin içinde bronşiollerin uç kısımlarında üzüm salkımına benzeyen keselere “alveol” denir.

Buna göre alveollerle ilgili,
I. Kılcal damar ağı ile çevrilidir.
II. İç yüzü silli epitel hücreleri ile örtülüdür.
III. Tek katlı epitelden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

3) Deniz seviyesinde yaşarken, rakımı yüksek bir yerde yaşamaya başlamış bir kişide;
I. Solunum hızı artar.
II. Dolaşım hızı artar.
III. Kan pH’si düşer.
IV. Omurilik soğanı uyarılır.
V. Alyuvar sayısı artar.
meydana gelen değişimlerin sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?CEVAP
D

4) Tabloda solunum sisteminin bazı kısımları ve görevleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?CEVAP
C

5)Hücre solunumu ürünü karbondioksit, doku sıvısından kana geçtikten sonra;
I. kanda çözünmüş halde plazmada,
II. karbominohemoglobin şeklinde alyuvarda,
III. bikarbonat şeklinde kan plazmasında
verilenlerden hangileri ile akciğere taşınır?CEVAP
E

6) Soluk alıp verme sırasında göğüs boşluğunda meydana gelen değişiklikler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre verilen görselde I ve II olayları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

7) Sağlıklı bir insanda soluk alıp verirken aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez?CEVAP
E

8)Kış aylarında soba ve şofbenlerden yayılan gazlar nedeniyle yaşanan zehirlenme olaylarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9) Aşağıda oksijen ve karbondioksitin hemoglobin ile birleşme ve ayrılma tepkimeleri verilmiştir.

I. Hb + O2 → HbO2
II. HbO2 → Hb + O2
III. Hb + CO2 → HbCO2
IV. HbCO2 → Hb + CO2
Tepkimeler doku kılcal damarı ve akciğer kılcal damarında gerçekleşenler şeklinde sınıflandırıldığında hangisi doğru olur?CEVAP
B

10) Aşağıda bazı hastalık isimleri verilmiştir.
I. Vurgun
II. Amfizem
III. Anemi
IV. Astım
V. Gırtlak kanseri
Buna göre hangi hastalığın solunum sistemiyle ilgisi yoktur?CEVAP
C