Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Üreme Sistemi – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Üreme Sistemi – 1
TESTİN ADI:Üreme Sistemi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üreme Sistemi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme sistemine ait olan döl yatağının görevlerinden biri değildir?CEVAP
D

2) İnsanda dişi üreme sisteminde hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbirini pozitif ve negatif geri bildirimle etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşime “feed-back” mekanizması denir. Buna göre dişi bir bireyin üreme sisteminin kontrolünde aşağıda verilen hormon çiftlerinin hangisi arasında feed-back mekanizması görülür?CEVAP
A

3) Menstural döngü sırasında yumurtanın oluşmasından serbest kalmasına kadar geçen evreler;
I. korpus luteum evresi,
II. menstruasyon evresi,
III. ovulasyon evresi,
IV. folikül evresi
şeklinde olduğuna göre bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
D

4) FSH hormonunun zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmektedir.

I. Profaz I’de bekleyen yumurta uyarılmıştır.
II. Olgunlaşan folikül yırtılmıştır.
III. Süt bezleri gelişmiştir
Buna göre t1 anında yukarıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiş olabilir?CEVAP
A

5) Menstrual döngünün evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

6) I. Vajinada bir zar bulunması
II. Vajinanın pH’ının asidik olması
III. Üreme sisteminin düzenli muayene ve kontrolden geçmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri dişi üreme sistemini farklı hastalıklardan korumayı sağlayan durumlardandır?CEVAP
E

7)
Yukarıda verilen bilgiler incelendiğinde X,Y ve Z hormonları sırasıyla seçeneklerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

8) İnsanda erkek üreme sisteminde gerçekleşen olaylardan bazıları şu şekildedir,
I. Spermlerin oluştuğu yerdir.
II. Spermlerin hareket ve döllenme yeteneği kazandığı kanaldır.
III. Spermlerin depo edildiği yerdir.
Buna göre bu olayların gerçekleştiği erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

9) Yumurtalıktan salınıp uterusa gelen bir yumurta eğer döllenmemişse aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?CEVAP
D

10)
Grafik incelendiğinde dişi bir insanda 0-50 yaş arasında gözlenen X değişkeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
D

11)İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

12) Döllenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri “ in vitro fertilizasyon yöntemi”dir.
I. Oogenezin gerçekleşmesi
II. Spermatogenez ile sperm oluşması
III. Akrozom enzimlerinin zona pellicudayı parçalaması
IV. Embriyonun oluşması
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri bu uygulamanın laboratuvar çalışmaları içerisinde değerlendirilir?CEVAP
C