Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Üreme Sistemi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Üreme Sistemi – 2
TESTİN ADI:Üreme Sistemi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üreme Sistemi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) X : Zigot ile başlayıp organizmanın yaşam döngüsü boyunca geçirdiği değişimlerin tamamıdır.
Y : Gelişmenin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmelerdir.
Z : Embriyonik tabakalardan doku ve organların oluşmasıdır.
Buna göre yukarıda verilen X,Y ve Z olayları ile ilgili seçenektekilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

2) Gelişmenin özellikle ilk üç aylık döneminde bazı anormalliklerin görülme olasılığı çok fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi buna neden olan dış faktörlerden biri değildir?
CEVAP
C

3) İnsanın embriyonik gelişimi sırasında oluşan plasentada ulunan anneye ait kılcal damarlarla, embriyoya ait kılcal damarlarda kanın akış yönü terstir

Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz?CEVAP
E

4) Aşağıda verilen şekilde insana ait bir spermin yapısı gösterilmektedir.

Spermin orta kısmında çok sayıda mitokondri olmasına rağmen yumurtayı döllemesi sonucu oluşan zigotta sadece yumurtaya ait mitokondrilerin bulunması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?CEVAP
C

5) Yumurtanın sperm ile döllenmesiyle oluşan zigotun birbirini izleyen bölünmeler sonucu hücre sayısı artar ve bir hücre topluluğuna dönüşür.

Buna göre bu gelişim süresi içinde meydana gelen bölünmeler ve oluşan yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

6) Embriyonik tabakalarda doku ve organların gelişimine “Organogenez” denir.
I. Gebeliğin özellikle ilk üç ayında çevresel etkilerden en yüksek seviyede korunulmalıdır.
II. Organlar embriyonik tabakalardan oluşur.
III. Gen faaliyetleri, hücre hareketleri ve hücre etkileşimi ile gerçekleşir.
Buna göre organogenezle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)
Yukarıda şematize edilen ergin birey oluşumuna kadar geçen dönemde;
I. mayoz bölünme,
II. döllenme,
III. hücre sayısının artması,
IV. farklılaşma
olayları seçeneklerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?CEVAP
A

8) I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanması
II. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesi
III. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesi
İnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir?

İnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir?CEVAP
B

9) Aşağıda verilen şekilde döllenmeden sonra meydana gelen segmentasyon olayları gösterilmektedir.

Buna göre bu olaylar sırasında hücre sayısı, kromozom sayısı ve sitoplazma miktarı seçeneklerden hangisindeki gibi değişir?CEVAP
B

10) Annenin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi ve sağlıklı bir bebek sahibi olması için düzenli kontrollerden geçmesi gerekir.
Hamileliğin izlenmesi ile ilgili;
I. Belirli haftalara denk gelecek şekilde en az dört kontrol olması gerekir.
II. Fetüsün gelişimine bakılarak hamilelik haftasıyla bebeğin gelişiminin orantılı gidip gitmediği belirlenir.
III. Anneye gerekli aşılar yapılarak, vitamin desteği verilerek ve kan uyuşmazlığına bakılarak sağlıklı bir hamilelik geçirmesi amaçlanır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) İnsanlarda zigotun gelişim sürecinde farklı görevlere sahip doku ve organları oluşmaktadır.
Buna göre,
I. Döllenmenin dördüncü haftasında kalp atışı başlar.
II. Zigot oluşumundan sonraki ana rahmindeki canlıya 8. haftadan doğuma kadar geçen sürede fetüs denir.
III. Fetüs 36 haftalık olduğunda doğum gerçekleşmek zorundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D