Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Üriner Sistem – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Üriner Sistem – 1
TESTİN ADI:Üriner Sistem
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üriner Sistem – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir insanda homeostazinin (kararlı iç denge) sağlanması için görev yapan iki farklı yapıda meydana gelen madde değişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Buna göre, değişimlerin gerçekleştiği yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

2) Glomerulus kılcalı ile vücut kılcalları;
I. taşıdıkları endotelyum tabakası sayısı,
II. kan basıncının değişimi,
III. madde alış-verişi yönü
durumlarından hangileri bakımından farklılık gösterir?CEVAP
E

3) Uzun süre susuz kalan bireyde;
I. kanda osmotik basıncın artması,
II. hipofiz bezinden ADH hormonu salgılanması,
III. böbreklerden suyun geri emilimi,
IV. hipotalamusun uyarılması,
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

4) Aşağıdaki şekilde insan üriner sisteminde bulunan organ ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Buna göre, üriner sistemi oluşturan numaralandırılmış kısımlardan hangisinin isimlendirilmesi doğru değildir?CEVAP
A

5) Sağlıklı bir insanın böbreklerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?CEVAP
A

6) Sağlıklı bir insan kanının böbreklere ulaşıp, süzüldükten sonra bowman kapsülündeki süzüntüde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?CEVAP
E

7)
Yukarıda verilen böbrek şekline göre,
I. A, kanın süzüldüğü kabuk bölgesidir.
II. B, piramit kanallarının bulunduğu öz bölgesidir.
III. C, üre bakımından zengin böbrek atardamarıdır.
IV. D, oksijen bakımından fakir böbrek toplardamarıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanın böbrek damarlarındaki üre yoğunluğunun değişimi gösterilmiştir.

Buna göre, aynı anda nefron kılcallarında hangisinin miktarında bir değişim gerçekleşmez?CEVAP
B

9) Aşağıda bir nefronun yapısındaki bazı kısımlar numaralar ile gösterilmiştir.

Buna göre I, II, III ve IV’te gerçekleşen olaylar hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

10) Kandaki üre, ürik asit ve kreatinin gibi azotlu bileşiklerin artmasından kaynaklanan üriner sistem rahatsızlığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?CEVAP
B

11)Aşağıda verilen maddelerden hangisinin miktarı böbrek atardamarına göre böbrek toplardamarında daha fazladır?CEVAP
D