Kazanım Testleri

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Üriner Sistem – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Üriner Sistem – 2
TESTİN ADI:Üriner Sistem
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üriner Sistem – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Böbreklerde süzülme sonucu oluşan süzüntünün içindeki vücut için faydalı maddeler difüzyon, osmoz ve aktif taşıma ile geri emilir.

Geri emilimin yapılabilmesi için nefron kanalları hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisi fazla sayıda olmalıdır?CEVAP
D

2)Sağlıklı bir insanın böbrekleri aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştiremez?CEVAP
C

3)Azot atomları işaretlenmiş aminoasitler ile beslenen sağlıklı bir insanın;
I. ter,
II. idrar,
III. kan
sıvılarının hangilerinde işaretli azot atomu taşıyan moleküllere rastlanabilir?CEVAP
E

4) Böbreklerde idrarın oluşumu ve vücuttan atılması sürecinde;
I. bowman kapsülü,
II. glomerulus kılcalı,
III. henle kulpu,
IV. idrar kesesi
yapılarının çalışma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
B

5) Böbrek nefronlarında;
I. süzülme,
II. geri emilim,
III. salgılama
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi sırasında enerji harcanır?CEVAP
E

6)Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

7)Aşağıdaki durumların hangisi idrar yoğunluğunun azalmasına neden olur?CEVAP
C

8) Aşağıda insan üriner sistemine ait bazı yapılar gösterilmiştir.

Numaralı yapıların hangilerinde bulunan sıvıların kimyasal benzerliği daha fazladır?CEVAP
E

9) Sağlıklı bir insanın böbrek nefronlarında aşağıdaki maddelerden hangisinin geri emilimi yapılmaz?CEVAP
E

10) Bir insanın hipofiz bezinden salgılanan ADH miktarının artması ile,

grafiklerdeki değişimlerin hangileri gerçekleşir?


CEVAP
C

11)Nefronlardaki süzülme hızı;
I. Adrenalin
II. Çevre sıcaklığı
III. Kan basıncı
faktörlerinden hangilerinin artmasıyla artar?CEVAP
D

12) Sağlıklı bir insanın kanında aşağıda verilen maddelerden hangisinin azalması, kanın böbreklerden geçtiğini ispatlar?CEVAP
D