Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Biyoçeşitlilik (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Biyoçeşitlilik
TESTİN ADI:Biyoçeşitlilik
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Biyoçeşitlilik Kazanım Testi [2019 – 2020]

1)

Yukarıdaki görsellerde bir biyomun belirgin bitki ve hayvan türlerinden bazıları gösterilmiştir.

Bu bitki ve hayvan türleri haritada numaralanmış alanlardan hangisinde görülür?







CEVAP
B

2)
• 70° – 80° enlemlerinde görülür.
• Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır.
• Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar.

Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
C

3) Yeryüzünde biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır.
Buna göre;
I. Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi
II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türlerinin bırakılması
III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması

faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duruma örnek olarak gösterilebilir?







CEVAP
E

4)

• Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir
• En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur
• Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır

Yukarıda özellikleri verilen biyom harita üzerinde numaralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir ?







CEVAP
A

5) Aşağıdaki görselde ekvatordan kutuplara doğru bitki topluluklarının dağılışı gösterilmiştir.



Bitkilerin bu şekilde dağılış göstermesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisi daha fazladır?







CEVAP
E

6) Türkiye’de aşağıda verilen biyomlardan hangisine rastlanır?







CEVAP
A

7) Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkili olmuştur?







CEVAP
C

8) Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlar göç ederek yaşamlarına devam etmektedirler.

Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde yaşayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç etmesi beklenir?







CEVAP
A

9) Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çeşitliliği bakımından da zengindir.



Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde canlı tür ve çeşitliliğinin daha zengin olması beklenir?







CEVAP
D

10) Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir.
I. Savan
II. Çalı
III. Tundra
IV. Çöl

Bu biyomlardan hangi ikisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?







CEVAP
A

11) Aşağıdakilerden hangisi paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?







CEVAP
D

12) Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşitlilik bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir



Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
A