Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Bölgesel ve Kültürel Örgütler (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Bölgesel ve Kültürel Örgütler
TESTİN ADI:Bölgesel ve Kültürel Örgütler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bölgesel ve Kültürel Örgütler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkelerden beş tanesi alınan kararlarda veto hakkına sahiptir. Bu beş ülkeden birinin veto ettiği karar yürürlüğe girememektedir. Bu nedenle bu örgütün demokratik bir yapıda olmadığı söylenebilir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?CEVAP
A

2) Türkiye, Birleşmiş Milletler’e 1945 yılında üye olmuş ve üye olduktan sonra bazı ülkelere asker göndermiştir.
Bu ülkeler arasında;
I. Somali,
II. Bolivya,
III. Bosna-Hersek
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
D

3) 1949 yılında Sovyetler Birliğine karşı Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için ABD öncülüğünde 12 devletin katılımıyla kurulan askeri bir örgüttür.

Bu askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4) Aşağıda OPEC ile ilgili olarak verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

5) Dünya üzerinde siyasi, askerî ve ekonomik sorunların önlenmesi ve tekrar yaşanmaması için küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur.
Bu örgütlerden;
I. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
II. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)
III. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
hangileri bölgesel faaliyet göstermektedir?CEVAP
B

6) Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonucunda birçok ülke ekonomik krizler yaşamıştır. Bu dönemde ABD ekonomik anlamda diğer ülkelere göre daha güçlü bir ülke konumunda idi. ABD bu dönemde kriz yaşayan ülkelere ekonomik yardımlarda bulunmuş ve bu amaçla bir kuruluşun kurulmasını gündeme getirmiştir.

Bu doğrultuda kurulan örgüt hangisidir?CEVAP
A

7)
• Avrupa Kıtası’nın kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
• Asıl amacı Avrupa Kalkınma Planı (Marshall Planı)’nı uygulamaktı.
• Günümüzde 30 üyesi bulunan örgüte Türkiye de dâhildir.

Özellikleri verilen örgüt hangisidir?CEVAP
B

8)
• 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ismiyle kurulmuştur.
• Kuruluşunda ekonomik bir örgüt iken daha sonradan siyasi bütünleşmeyi de içeren bir örgüt haline gelmiştir.
• Temel amacı üye ülkeler arasında gümrük birliği ve bu ülkelerin ekonomi politikalarında birlik oluşturmaktır.
Özellikleri verilen örgüt hangisidir?CEVAP
C

9)Gelişen Sekiz Ülke (D-8); üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. D-8 üyesi ülkelerin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı’na da üyeliği bulunmaktadır. Üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır.

Bu kuruluş ile ilgili olarak;

I. Üye ülkelerin ekonomisini güçlendirmeyi amaçlar.
II. Asya ve Afrika kıtalarından üye ülkeler bulunmaktadır.
III. Üye ülkelerin tamamı İslam ülkeleridir.

Verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

10) Uluslararası alanda kurulmuş olan örgütleri küresel ve bölgesel olarak sınıflandırmak mümkündür.
Bu şekilde yapılacak bir sınıflandırmada;
I. AB,
II. BM,
III. OECD,
IV. KEİ,
V. IMF
verilenlerden hangi ikisi diğer üçünden farklı bir grupta yer alır?CEVAP
B

11)
• İslam ülkelerinde işbirliğinin sağlanması
• Müslüman halkların haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması
Yukarıda verilenler hangi örgütün amaçları arasındadır?CEVAP
A

12) G-20 ülkelerinin liderleri, her yıl çeşitli platformlarda, uluslararası finans kurumları ile finansal düzenlemeyi geliştirme gibi konuları görüşmek üzere düzenli olarak toplanır. Zirvenin ana gündem maddesi ekonomi olmakla beraber dünyadaki siyasi ve diplomatik gelişmeler de ilgili toplantılarda görüşülmektedir.

Bu amaçla 15 Kasım 2015’te G-20 ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği 10. Zirve’ye ev sahipliği yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B