Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
TESTİN ADI:Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde fosil yakıtların fazlaca kullanılmasına bağlı olarak bazı çevre sorunları yaşanmaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu sebepten dolayı oluşacak çevre sorunlarının daha fazla görülmesi beklenir?CEVAP
D

2) Enerji kaynaklarından bazılarının kullanımı sonucunda ortaya çıkan karbondioksit, metan, diazotoksit gibi gazlar sera etkisi yaparak küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır.
Bu kaynaklar arasında;
I. Güneş,
II. Petrol,
III. Doğalgaz,
IV. Rüzgâr
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
C

3) Maden işletmelerinin çevresel etkileri arasında;
I. açık maden işletmelerinin doğal peyzajı bozması,
II. bazı maden işletmelerinin çevresindeki tarım ve yerleşme alanlarının toz etkisi altında kalması,
III. bitki örtüsünün tahrip edilmesine bağlı olarak erozyonun hız kazanması
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

4) Uluslararası alanda sulak alanların korunması amacıyla imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) Doğal kaynakların kullanıma açılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?CEVAP
B

6) Akarsular üzerine elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulan barajların tarım alanları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Bu durumun gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?CEVAP
E

7) Orman alanlarının sürdürülebilir kullanımı için;
I. kâğıt üretiminde hızlı büyüyen ağaç türlerinin tercih edilmesi,
II. kurumaya yüz tutmuş ağaçların kesilmesi ve yerine yenilerinin yetiştirilmesi,
III. doğal bitki örtüsü kesilerek yerine kereste potansiyeli daha yüksek ağaçların dikilmesi
verilenlerden hangileri yapılabilir?CEVAP
C

8)
• Elektrik enerjisi elde edilmesi
• Tarihi yerlerin sular altında kalması
• Tarım alanların sulanması
• Bazı hayvan türlerinin zarar görmesi
• Nehirde yaşayan canlıların yaşam alanını sınırlandırması

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi barajların olumlu etkileri arasında gösterilir?CEVAP
B

9) Özellikle toprak kaynakları sağlıklı gıda üretiminin temelidir. Tüm dünyada gıda üretiminde kullanılan toprak miktarı ise sınırlıdır. Bu sebeple bu kaynakların gelecek nesillerin de yeterince yararlanabileceği şekilde kullanılması gereklidir.

Verilen bilgilerde toprak kaynaklarının kullanımında aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?CEVAP
B

10)Dünya’da kentsel nüfusun giderek artmakta olduğu ve bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Günümüzde yaklaşık 1/2 oranında olan kentsel nüfusun artarak, 2030’lu yılların ortalarında, 2/3 oranına yükseleceği ve bunun sonucunda 7 milyar civarındaki nüfusun kent alanlarında yaşayacağı tahmin edilmektedir.

Bu bilgilerden hareketle;
I. kent alanlarının genişlemesi,
II. orman ve mera alanlarının daralması,
III. deprem ve volkanizma olaylarında artış görülmesi
verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?CEVAP
C

11) Yanlış arazi kullanımı doğal çevreyi etkilediği kadar insanları da olumsuz etkilemektedir.
Bu duruma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?CEVAP
D

12) Çevre sorunlarının önlenmesi için geliştirilen stratejiler arasında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?CEVAP
C