Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğal Kaynaklar (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğal Kaynaklar
TESTİN ADI:Doğal Kaynaklar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Kaynaklar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santrallerden karşılanmaktadır.

Bu santrallerde enerji kaynağı olarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz?CEVAP
D

2) Aşağıda verilenlerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklar arasında yer alır?CEVAP
E

3) Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su kütleleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerjisi ile çalışan santrallerin varlığından söz edilemez?CEVAP
C

4) Türkiye’nin enerji üretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir

Bu durum üzerinde;
I. Su
II. Kömür
III. Doğalgaz
IV. Petrol
verilen doğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir?CEVAP
E

5) Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak gelişmelerini sağlamışlardır.

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde gelişmiş ülkelerden biridir?CEVAP
A

6) Enerji üretimi yapan bazı santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilir?CEVAP
B

7) Sanayi üretimi ve nüfusun fazla olduğu yerlerde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır.Buna göre,
Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tüketiminin fazla olduğu söylenir?,CEVAP
A

8) Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobilya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladırBuna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır?CEVAP
B

9) Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır?CEVAP
B

10) Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan doğal kaynaklar arasında yer almaz?CEVAP
B

11) Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynaklarından elde ettiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösterilir?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur?CEVAP
A