Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
TESTİN ADI:Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?CEVAP
A

2) (I) Türkiye’de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönemde süt üretiminde artış görülmektedir. (II) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı olarak süt üretimi azalmaktadır. (III) Sütün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektirmektedir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanlarına yakın yerlerde yapılması daha uygundur.

Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgilidir?CEVAP
C

3)
I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi fazladır.
II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir.
III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerin hangisi beşeri faaliyetlerin üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?CEVAP
D

6)
I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi
II. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göstermesi
III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde deniz yolu ulaşımının ekonomik olması

Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgili bir durum değildir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz edilemez?CEVAP
C

8) Aşağıda verilenlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptığı söylenemez?CEVAP
D

9) Ülkemizde yaz turizmi faaliyetlerinin gelişmesi üzerinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi tüketim faaliyetlerinin üretim faaliyetlerine olan etkisine örnek olarak gösterilir?CEVAP
B

11)
I. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde etkili olmaktadır.
II. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır.
III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çevre koşulları etkili olmamaktadır.

Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur?CEVAP
A

12) Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir?CEVAP
A