Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri
TESTİN ADI:Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TEST ADI] Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) I. Bitkilerin fotosentezi
II. Orman yangınları
III. Fosil yakıtların yanması

Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir?CEVAP
A

2) Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

3) Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynaklarının etkili olduğu söylenemez?CEVAP
E

4) Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosisteminde yer alan cansız ögelerden biridir?CEVAP
C

5) Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangisinde verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş olması beklenir?CEVAP
D

6) Akarsuların boyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır?CEVAP
C

7) Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çeşitliliği bakımından da zengindir.Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde canlı tür ve çeşitliliğinin daha zengin olması beklenir?CEVAP
C

8) Su kaynaklarını tatlı ve tuzlu su kaynakları olarak sınıflandırmak mümkünüdür. Dünya’daki suların %97’sini tuzlu sular, %3’ünü ise tatlı sular oluşturmaktadır.

Dünya’da bulunan en büyük tatlı su kaynağı aşağıdakilerin hangisidir?CEVAP
A

9) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları korumak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmıştır

Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?CEVAP
A

10) Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıklarının patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karışır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir

Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde atmosfere karışan aerosol miktarı daha fazladır?CEVAP
C

11) Aşağıda su döngüsü ile ilgili beş kavram ve bu kavramlardan dört tanesi ile ilgili açıklama verilmiştir.Buna göre bu kavramlardan hangisi ile ilgili açıklama yoktur?CEVAP
B

12) Bataklıklar, su döngüsünün devam etmesinde oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bu alanlar; yeryüzü şekillerine bağlı olarak oluşan durgun, sığ, üzeri sazlarla kaplı ve akıntının yetersiz olduğu su birikintileridir.

Buna göre aşağıda verilen görsellerden hangisi bataklık ekosistemine örnektir?CEVAP
A