Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – İlk Kültür Merkezleri (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:İlk Kültür Merkezleri
TESTİN ADI:İlk Kültür Merkezleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İlk Kültür Merkezleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renk ile gösterilmiştir.İlk medeniyetlerin bu alanlarda kurulmasında
I. İklim koşulları
II. Bakı özellikleri
III. Su kaynakları
IV. Bitki örtüsü özellikleri
verilen özelliklerden hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
B

2)
• Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir.
• Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür.
• Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler kurulmuştur.

Yukarıda genel özelliklerinden bazıları verilen ilk medeniyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır.

Akdeniz medeniyetlerinin bu özelliği kazanmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4) Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür.
Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan medeniyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?CEVAP
A

5)

Haritada numaralandırılarak verilen alanlar ile bu alanlarda kurulan medeniyet eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?CEVAP
E

7)


• Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur.
• Sulama kanallarını yapmışlardır.
• Drenaj sistemiyle bataklıkları drene etmişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezlerinin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterilmiştir?CEVAP
C

8)


• Önce Meksika, zamanla Orta Amerika’ya hakim olmuştur.
• XIII – XVI.yy arasında yaşamıştır.
• Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır.
• Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamıştır?CEVAP
A

9) Nil nehrinin taşması mısır medeniyetinin hangi alanda ilerlemesine katkı sağlamıştır?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetinin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
C

11)
I. Gelişmiş tarım yöntemleri uygulamışlardır.
II. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir.
III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır.
IV. İpekli dokumada ilerlemişlerdir.

Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik değildir?CEVAP
D

12) • Nil nehri çevresinde kurulmuştur.
• Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulmuştur.
• Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç tarımı yapmıştır.
• Gemi yapımında ustalaşmış ve ticaret kolonileri kurmuştur.
Yukarıda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştir?CEVAP
D