Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
TESTİN ADI:Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir
Bu özelliklerin oluşmasında;
I. ekonomik faaliyetler,
II. doğal çevre özellikleri,
III. diğer kültürlerle olan etkileşim
verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?CEVAP
E

2) Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir:
I. Çadırda yaşama
II. Kilim dokumacılığı
III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması
Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir?CEVAP
E

3) Aşağıdaki Türk kültürüne ait özelliklerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir?CEVAP
B

4)
I. Heykel
II. Lokum
III. Ebru sanatı

Yukarıda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir?CEVAP
D

5) Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin kültür özellikleri üzerinde Türk kültürünün etkisinin daha az olduğu söylenir?CEVAP
E

6)
I. Savaşlar
II. Ticari faaliyetler
III. Tarımsal faaliyetler

Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur?CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez?CEVAP
B

8) Aşağıdaki ülkelerin hangisi Latin Amerika Kültür Bölgesi’nde yer almaz?CEVAP
A

9)
I. Barınak türleri
II. Ahlak kuralları
III. nanç sistemi
IV. Giyinme tarzları

Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında gösterilir?CEVAP
B

10) Ahilik, Selçuklular Dönemi’nde, Anadolu’da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yetişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden gelişmesini amaçlayan bir teşkilattır. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir düzendir.

Bu bilgiler doğrultusunda Ahilik Teşkilatı’nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında,

I. Üretim faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir.
II. Asayiş olaylarının azalmasında etkili olmuştur.
III. Türk kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.

verilenlerden hangileri söylenir?CEVAP
E

11) Kültürü oluşturan unsurlardan maddi unsurların manevi unsurlara oranla daha hızlı değiştiğini söyleyebiliriz.

Buna göre aşağıda verilen unsurlardan hangisi diğerlerine göre daha hızlı değişmektedir?CEVAP
B

12) Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli kültür ögesidir.
Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşturulduğunda;
I. Kanada
II. Arjantin
III. Cezayir
IV. Libya
ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi içerisinde yer alır?CEVAP
E