Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi
TESTİN ADI:Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda Dünya üzerinde dört farklı alan işaretlenmiştir.Bu alanlardan hangi ikisi küresel ölçekte önemli sanayi üretim alanları içindedir?CEVAP
D

2) Limandan ayrıldıktan sonra en az yedi gün süreyle denizde kalıp avlanma yapabilen, avladıkları balıkları muhafaza ve işleme imkânlarına sahip gemilerle kara sularının dışında yapılan balıkçılık faaliyetlerine açık deniz balıkçılığı denilmektedir.

Bu balıkçılık türü,haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha fazla gelişme göstermiştir?CEVAP
C

3) Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üretiminin fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Bu duruma örnek olarak,haritada işaretlenen yerlerin hangisi gösterilir?CEVAP
A

4) K ve Z ülkelerinin
• iklim özellikleri,
• yer şekilleri,
• fizyolojik nüfus yoğunluğu,
• çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışlarının benzer olduğu bilinmektedir.

Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşağıda verilen sektörlerden hangisinin ticari potansiyelinin daha az olması beklenir?CEVAP
A

5) Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
B

6) Bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması ticari faaliyetler için oldukça önemlidir.
Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğuna değinilmiştir?CEVAP
B

7)
I. Katar
II. Rusya
III. Türkiye
IV. İran
V. Cezayir

Yukarıda verilen ülkeler içinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hangisidir?CEVAP
C

8) Pakistan, Mısır ve Venezuella ülkeleri daha çok hammadde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederler.
Bu durumun nedeni olarak;
I. iş gücü olanaklarının sınırlı olması,
II. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması,
III. sermaye birikiminin yetersiz olması
verilenlerden hangileri gösterilemez?CEVAP
A

9) Aşağıda harita üzerinde dört farklı alan taranmıştır.Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün diğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söylenir?CEVAP
D

10) Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında tarımsal ürünlerin payı daha fazladır?CEVAP
B

11) Ticari faaliyetler Kuzey Yarım Küre’de, Güney Yarım Küre’ye oranla daha fazla gelişmiştir.
Bu durum üzerinde;
I. nüfusun alansal dağılışı,
II. kara ve denizlerin dağılışı,
III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E