Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Madde Döngüleri ve Enerji Akışı (2019-2020

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:CoğrafyaCoğrafya
TESTİN KONUSU:Madde Döngüleri ve Enerji Akışı
TESTİN ADI:Madde Döngüleri ve Enerji Akışı
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Madde Döngüleri ve Enerji Akışı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sayısının artış göstermesi sonucunda;
I. fare,
II. bitki,
III. şahin

verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azalması beklenir?CEVAP
A

2)

Yukarıdaki şemada boş bırakılan I, II ve III numaralı yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

3) Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler.

Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çevrede üretici konumundadır?CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özelliklerinden biri değildir?CEVAP
E

5) Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde enerji akışı hızlıdır.Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir?CEVAP
B

6) Enerji akışının genel özellikleri göz önüne alındığında canlılar arasında enerji akışının hangi yolla gerçekleştiği söylenebilir?CEVAP
B

7)
I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakınındaki kent ormanına gittik.
II. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık.
III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk.
IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosentez ile meyve ürettiğini söyledi.
V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent ormanında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkatimizi çekti

Yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde karbon üretimi gerçekleştiği söylenir?CEVAP
D

8) Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar

Aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez?CEVAP
E

9) Hava kirliliği, ekosistemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde oldukça etkili olmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki enerji türlerinden hangisinin kullanımının artması ekosistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktır?CEVAP
D

10)

Yukarıdaki besin piramidine göre I ve II numara ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?CEVAP
A

11) Aşağıdaki görselde azot döngüsü gösterilmiştir.Buna göre atmosfer azotunun toprağa karışmasında;
I. Yıldırımlar
II. Ağaçlar
III. Otçul hayvanlar
hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
A