Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
TESTİN ADI:Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları arasında,

I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak
II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak
III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek

verilenlerin hangileri gösterilemez?CEVAP
C

2) Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır

Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksamaların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir?CEVAP
B

3) Nüfus artış hızının azaldığı ülkelerde
I. Yaşlı nüfus oranı artar.
II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır.
III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır.

verilen durumların hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?CEVAP
E

4) 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
E

5) Aşağıdaki tabloda K ülkesinin bazı yıllardaki nüfus miktarları verilmiştirTablodaki bilgilere bakıldığında K ülkesi ile ilgili olarak:
I. Nüfusun artış hızını yükseltecek politikalar uygulaması gerekir.
II. Nüfusu giderek azalmaktadır.
III. Ülkede cinsiyet dengesizliği ortaya çıkmış

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
C

6) Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızının son yıllarda azaldığı söylenebilir?CEVAP
B

7) Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir?CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde ortaya çıkan olumsuz durumlardan biridir?CEVAP
E

9) Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
C

10) Almanya, Fransa ve Japonya’nın yıllara göre nüfus dağılımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 – 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir

Yukarıda verilen durumun ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?CEVAP
C

11) Aşağıda Çin’in 1950-2050 yılları arasındaki tahmini nüfus değişim grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre Çin’de nüfusun 2030 yılından itibaren azalma eğilimine gireceği tahmin edilmektedir.
Bu durum üzerinde; I. tek çocuk politikası,
II. doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması
III. kırsal kesimde tarımsal üretimin yüksek olması
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
C

12)

Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması doğru değildir?CEVAP
C