Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
TESTİN ADI:Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Marsilya
• Barcelona
• Rotterdam

Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
C

2) Almanya’nın önemli kentlerinden biri olan Essen’nin gelişmesindeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir etki alanına sahiptir?CEVAP
A

4) Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir.
• Din
• Eğitim
• Teknoloji
• Bankacılık

verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır?CEVAP
C

5) Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehirleşme oranı daha fazladır.
I. Orta Afrika
II. Batı Avrupa
III. Kuzey Amerika
IV. Orta Doğu

Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır?CEVAP
C

6) Aşağıda verilen şehirlerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde hangisinin diğerlerine göre daha az fonksiyona sahip olduğu söylenir?CEVAP
B

7) Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

8) Tarihteki ilk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak,
I. akarsulara yakın yerlerdir, II. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

9) Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre başkent olduğu için ‘‘Dünya’nın Başkenti’’ olarak adlandırılmaktadır?CEVAP
D

10)
• M.Ö 7000 yıllarında Dicle Irmağı’nın yakınında kurulmuştur.
• Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir.
• 1950’li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur.
• Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman’ın nüfusu 400 bini aşmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi fonksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
C

11)

Haritada verilen taralı alanlardan hangileri ilk yerleşmelerin kurulduğu yerler arasındadır?CEVAP
C

12) Şehirleşme oranı özellikle 1850’li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A