Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü
TESTİN ADI:Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde bu faaliyetlere bağlı olarak bazı hizmetlerin gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz.
Bu hizmetlere örnek olarak;
I. konaklama hizmetleri,
II. yeme-içme sektörü,
III. ulaşım hizmetleri
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

2) İskandinav Yarımadası üzerinde bulunan ülkelerde mayıs ayının son haftasında 24 saate yakın gündüz süresi yaşanır. Ağustos ayının sonlarına doğru ise geceler yarı aydınlık geçer. Beyaz gecelerde İskandinav ülkelerini, günü doyasıya yaşamanın coşkusu sarar. Buna bağlı olarak bu ülkelerde şölenler, festivaller düzenlenir.

İskandinav Yarımadası’nda yaşanan bu durum aşağıdakilerden hangisinin turizm faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?CEVAP
A

3) Güneşli gün sayısının fazla olduğu ve plaj oluşumlarının görüldüğü yerler deniz turizmi için elverişlidir.
Bu bilgiye örnek olarak,haritada işaretlenen yerlerden hangisi gösterilir?


CEVAP
C

4)
• Dünya’nın ilk ve en eski ulusal parkıdır.
• İçinde bulunan büyük gayzerleri ile tanınır.
• Üç yüze yakın şelale barındırır.
Özellikleri verilen ulusal park hangisidir?CEVAP
B

5) Vahşi yaşam alanlarında gözlem yapmak bazen de avlanmak amacıyla yapılan turizm türüne safari turizmi denilebilir.
Bu turizm türünün,haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazla geliştiği söylenir?CEVAP
D

6) Aşağıdaki tabloda, Dünya Turizm Örgütü’nün 2007 yılı verilerine göre bazı ülkelere gelen turist sayısı, turizm geliri ve bunların Dünya genelindeki payları verilmiştir.Tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?CEVAP
D

7) Aşağıda verilenlerden hangisi turizmin kültürel etkisine örnektir?CEVAP
E

8) Turizm faaliyetlerinden sağlanan gelirin gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelere oranla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum üzerinde;
I. turizm sektöründe kaliteyi artırmak için mesleki eğitimler vermek,
II. reklam ve tanıtım faaliyetleri için yeterli kaynağı sağlamak,
III. sürdürülebilir turizm stratejileri uygulamak
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

9) Anadolu Yarımadası geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Sümerler, Urartular, Likyalılar, Lidyalılar, Frikyalılar, İyonlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar bu yarımada üzerinde yerleşme faaliyetlerinde bulunmuştur. Günümüzde yarımada üzerinde bu medeniyetlere ait birçok eser bulunmaktadır.

Bu durum Anadolu’da aşağıda verilen turizm türlerinden hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turistik önem taşıyan doğal unsurlarından biridir?CEVAP
A

11)
I. Turizm sektöründe çalışanlara yabancı dil eğitimi vermek.
II. Turizm sektöründe çalışanlara mesleki eğitimler vermek.
II. Yerel halkı turizm konusunda bilgilendirmek.
Yukarıda verilenlerden hangilerinin turizm faaliyetlerinde kaliteyi arttırması beklenir?CEVAP
E

12)
I. Artemis Tapınağı
II. Babil’in Asma Bahçeleri
III. Zeus Heykeli
IV. Kral Mozoles’in Mezarı
V. İskenderiye Feneri
VI. Keops Pramidi
VII. Rodos Heykeli

Yukarıda verilen turistik mekanlardan hangileri Anadolu Yarımadası üzerinde bulunmaktadır?CEVAP
C