Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Hayvancılık (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Hayvancılık
TESTİN ADI:Türkiye’de Hayvancılık
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Hayvancılık Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır.
Buna göre, canlı hayvan ve et ithalatını azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?CEVAP
D

2) Aşağıdaki haritada Türkiye’de kümes hayvancılığının gelişme gösterdiği yerler işaretlenmiştir.Haritaya bakıldığında kümes hayvancılığının geliştiği yerlerin temel özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?CEVAP
D

3) I. Büyükbaş besi hayvancılığı
II. Kümes Hayvancılığı
III. İpek böcekciliği
IV. Arıcılık

Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir?CEVAP
E

4) Aşağıdaki grafikte ülkemizde bulunan bir yere ait yıllık sıcaklık ve yağış dağılışı gösterilmiştir.

Bu yerde;
I. sığır,
II. keçi,
III. koyun
verilen hayvancılık türlerinden hangisinin daha fazla gelişmesi beklenir?CEVAP
A

5) Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faaliyetleri yoğundur.
Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balıkçılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir?CEVAP
B

6) Bir yerin konum özelliklerine bakılarak bu yerde yaygın olarak yapılan hayvancılık türü hakkında çıkarımda bulunulabilir.

Buna göre;haritada verilen yerlerde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


CEVAP
B

7) Türkiye’de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin popülasyonu daha fazladır?CEVAP
C

8) Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılardan hangisinde yapılmaktadır?CEVAP
C

9) Tarımsal nüfusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır.
Buna göre Türkiye’de aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancılıktan sağlanır?CEVAP
A

10) Ülkemiz doğal bitki örtüsünün çeşitliliğine bağlı olarak arıcılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde etkilemiştir

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli olan doğal koşulların en az olduğu söylenebilir?CEVAP
E

11) Türkiye’de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?CEVAP
B