Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Sanayi (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Sanayi
TESTİN ADI:Türkiye’de Sanayi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Sanayi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi bir yerde sanayi tesislerinin kurulması için gerekli olan şartlardan biri değildir?CEVAP
E

3) lkemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmiştir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazladır.
Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangisi gösterilemez?CEVAP
B

4) Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirliliği, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha fazladır.
Yalnızca bu bilgiye bakılarak aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinde hava kirliliğinin diğerlerine göre daha az olması beklenir?CEVAP
A

5)Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez?CEVAP
A

6) Türkiye’nin doğusunda sanayi tesislerinin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
A

7) Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulunduğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir.
Aşağıdaki illerden hangisinde organize sanayi bölgelerinin sayısı daha fazladır?CEVAP
B

8) Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri şehirlerin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyetlerdendir.
Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır?CEVAP
A

9)
I. İpekli dokuma
II. Yünlü dokuma
III. Keten dokuma
IV. Pamuklu dokuma
Yukarıda verilen sanayi kollarından hangileri hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır?CEVAP
A

10) Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir.
Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde:
I. İş gücüne ulaşılabilir olması,
II. tüketim alanlarına ulaşım için uygun konumda olması,
III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
B

11) Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?CEVAP
C

12)
I. Samsun – bakır sanayi
II. Karabük – demir-çelik tesisleri
III. Yatağan – termik santral

Yukarıda verilen sanayi tesislerinden hangileri hammadde kaynağına yakın değildir?CEVAP
C