Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Tarım (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Tarım
TESTİN ADI:Türkiye’de Tarım
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Tarım Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye’de tarım alanlarında verimi arttırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?CEVAP
B

2) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde tarım alanları dardır.

Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangisinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir?

CEVAP
B

3) Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göstermesi sonucunda;
I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı,
II. insan gücüne duyulan ihtiyaç,
III. ürünlerin hasat süresi
verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir?CEVAP
A

4) Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitliliğini artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülkemizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt gösterilebilir?CEVAP
C

5)Nadas tarımı ile ilgili olarak;
I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır.
II. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz.
III. GAP sonucunda Şanlıurfa’da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

6)
I. Üretim sürecinde doğanın dengesini bozacak ve insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal madde kullanmadan yapılan bir tarım şeklidir.
II. Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda tarlaların bir yıl ekilip, bir yıl dinlendirilmesi şeklinde uygulanan bir tarım yöntemidir.
III. Kış sıcaklık ortalamasının 0 °C’nin altına inmediği yerlerde uygulanan tarım yöntemidir. Bu yöntem tarım ürünlerinin mevsimi dışında yetiştirilmesine olanak sağlar.
Yukarıda anlatılan tarımsal faaliyetler hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

7)
I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması
II. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0ºC’nin altına düşmemesi
III. Her mevsimin yağışlı olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir?CEVAP
D

8) Aşağıdaki haritada Türkiye’de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir.
Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9) Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üretilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir?CEVAP
C

10) Türkiye’de sebze üretimi ile ilgili olarak,
I. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânlarının olduğu yerlerde yapılır.
II. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketiciye ulaşması kolaylaşmıştır.
III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Çukurova’da yıl içinde birden fazla tarım ürünü yetiştirilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır.
Bu durum üzerinde Çukurova’nın;
I. verimli alüvyal topraklara sahip olması,
II. iklim koşullarının uygun olması,
III. yer şekillerinin sade olması
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
C

12) Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen tarım ürününe o yer için mono kültür bitki denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü – yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz?CEVAP
D