Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı (2019-2020)

11. Sınıf [DERS] Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı
TESTİN ADI:Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye’de coğrafi konum, yer şekilleri, üç tarafının denizlerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz

Bu durumun aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilediği söylenir?CEVAP
D

2) Aşağıda Türkiye’de yapılması planlanan 4 demiryolu hattı gösterilmiştirCoğrafi konum özellikleri düşünüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip olan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha fazla olması beklenir?CEVAP
B

3) Türkiye’de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75’i tarım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25’e kadar düşmüştür.
Yalnızca bu bilgiye bakılarak,
I. tarımsal verimliliğin azaldığı,
II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü,
III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranının arttığı
verilen çıkarımlardan hangileri yapılır?CEVAP
C

4) Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir.

Türkiye’nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu katkı yapacağı söylenemez?CEVAP
D

6) Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sektörel dağılımı gösterilmiştir.Tablodaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında çıkarım yapılabilir?CEVAP
E

7) Türkiye’de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?CEVAP
D

8) Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alanda kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez?CEVAP
C

9) Türkiye’de 1950 – 1960 dönemindeki ekonomik gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

10)1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devletçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu dönemde yabancı rekabete karşı korunmak için aldığı tedbirlerdendir?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir?CEVAP
D

12) Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için;
• Karın yerde kalma süresi
• Yer şekilleri özellikleri
• Ulaşım imkânları
• Kar kalınlığı
• Sermaye
gibi etmenlerin uygun olması gereklidir.
Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür?CEVAP
B