Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri
TESTİN ADI:Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Ekonomik faaliyetler
II. Nüfus miktarı
III. Etki alanı

Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri dikkate alınır?CEVAP
D

2) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde madencilik faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
A

3) Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yerleşmeleridir.Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır?CEVAP
E

4) Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yerleşmeleridirBuna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır?CEVAP
E

5) Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıklama verilmiştir.
• Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çitlerle çevrili olan barınaktır.
• Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir.
• Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmak amacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir.
• Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir

Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilmemiştir?CEVAP
E

6) Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küresel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?CEVAP
E

7) Türkiye’de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiştiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özelliğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gösterilemez?CEVAP
D

8) Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?CEVAP
E

9) Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir.Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

10) Türkiye’de Bolu, Kastamanu, Sinop, Zonguldak çevrelerinde yaygın olan ve birkaç mahallenin bir muhtarlık tarafından yönetildiği kır yerleşmelerine ne ad verilir?CEVAP
D

11) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
E

12) Bir limanın art bölgesinin geniş veya dar olması o limanın ticaret hacmi üzerinde etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak da art bölgesi geniş bir limanın çevresinde şehirleşme faaliyetleri hız kazanır.Buna göre harita üzerinde gösterilen liman şehirlerinden hangisinin art bölgesi diğerlerine göre daha geniştir?CEVAP
E