Kazanım Testleri

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Ülkeleri Tanıyalım (2019-2020)

11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Ülkeleri Tanıyalım
TESTİN ADI:Ülkeleri Tanıyalım
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ülkeleri Tanıyalım Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Ülke topraklarının büyük kısmı deniz seviyesinin altındadır.
• İklimi üzerinde Gulf Stream sıcak su akıntısının önemli etkisi vardır.
• Ren Nehri bu ülke üzerinden Kuzey Denizi’ne dökülmektedir.

Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

2) Nijerya’da sanayi faaliyetlerinin yeterince gelişmemesinin nedeni olarak
I. Sermaye birikiminin yetersiz olması
II. Teknolojik gelişmişliğin az olması
III. Doğal kaynakların yetersiz olması
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
C

3) İnsani Gelişme Endeksi, ülkelerin ortalama yaşam uzunluğu, okuryazar oranı ve yaşam düzeyi açısından ölçülmesi sonucunda hazırlanmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu endeks daha yüksektir?CEVAP
B

4) Fransa’da Atlas Okyanusu’na dökülen akarsuların ağız kısımlarında haliçler oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) Sulama, gübreleme, ilaçlama ve kaliteli tohum gibi uygulamalardan bilimsel yöntemlerle yararlanılan tarım metoduna intansif (modern) tarım denir. Bu yöntemde tarımsal üretim doğal koşullardan fazla etkilenmez ve tarımsal verimlilik yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tarımsal yöntemin yaygın olduğu ülkelerden biridir?CEVAP
A

6) Dünya genelinde bazı ülkelerin temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir.
Bu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
B

7) Tarım alanlarının sınırlı olduğu bazı gelişmiş ülkeler tarımsal üretimde yüksek verim alabilmektedirler.
Bu ülkelere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?CEVAP
C

8) ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarında bulunan şehirlerinde, nüfus yoğunluğunun yüksek olmasında;
I. ulaşım faaliyetlerinin gelişmiş olması,
II. yer şekilleri özelliklerinin elverişli olması,
III. ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

9) Az gelişmiş ülkelerde daha çok temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan tarım, ekstansif (geleneksel) yöntemlerle yapılır.
Bu tarımsal yöntemin uygulandığı ülkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

10)
I. Ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun %65’i tarım sektöründe çalışmaktadır.
II. Ekonomisi büyük oranda hizmetler ve sanayi sektörüne dayanır. Nüfusunun %2,7’si tarım sektöründe çalışmaktadır.
Yukarıda iki ülke ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında ülkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
D

11) Kahve tarımı genellikle dönenceler arasında, tropikal iklimin etkili olduğu yerlerde yapılmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kahve üretimi yapılması beklenmez?CEVAP
D

12)
•Ülkenin kuzeyinde Himalaya Dağları uzanmaktadır.
•En önemli akarsuları Ganj ve Brahmaputra nehirleridir.
Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A