Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Dünya ve Ahiret – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Dünya ve Ahiret – 1
TESTİN ADI:Dünya ve Ahiret – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya ve Ahiret – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minun suresi, 115. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

2) • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zariyat suresi, 56. ayet)
• “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”
(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.”
(Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayette kâinattaki olaylara dikkat çekilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
B

4) “…Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilen mesajlardan biridir?CEVAP
C

5) İnsanın var olma amacıyla ilgili soru aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Bir tek şeye inanıyorum: İnsan ruhu ölümsüzdür ve yok edilemezdir. Öte yakada hiçbir şey olmayabilir, bunun hiçbir önemi yok. Ölüm dediğimiz şey ölüm değil. Bir yeniden doğuş. Bir tırtıl koza olur. Sanırım ölümden sonra hayat var, insanın cesaretini kıran da bu. Kendimizi fişten çekilmiş bir telefon kablosu olarak görmek çok daha kolay olurdu. O zaman istediğiniz gibi yaşayabilirdiniz. Tanrı’nın hiçbir önemi olmazdı.
(Andrei Tarkovski)
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

7) “Karun, Musa’nın kavminden idi ve, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilmek istenen mesajlardan biri değildir?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi varlığının amacını kavramış bir kişiden beklenmez?CEVAP
C

9) “Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.”
(İsrâ suresi, 72. ayet)
Ayetteki “körlük” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

10) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”
(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
Bu ayetlerde evrendeki mükemmel düzen ve ahengin vurgulanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B

11) İslam’a göre ölüm gerçeği ile ilgili aşağıda yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

12) • “…Allah, onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.”
(Al-i İmran suresi, 117. ayet)
• “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”
(Şura suresi, 30. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D