Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Dünya ve Ahiret – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Dünya ve Ahiret – 2
TESTİN ADI:Dünya ve Ahiret – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TEST ADI] Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki ayetlerden hangisi ölümden sonra dirilmenin olacağına örnek verilemez?CEVAP
B

2) İslam dinine göre ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

3) Müslüman toplumlarda ahirete inanmanın göstergelerinden biri de kamu hizmeti gören yapılar kurmaktır. Karşılığını öbür dünyada alma esasına dayalı bu faaliyetler sonucu cami, yol, okul, hamam, aşevi, köprü gibi sosyal içerikli hizmetler veren tesisler meydana getirilmiştir.
İslam kültüründe bu hizmetler için kullanılan genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.”
Bu hadiste
I. Müminin zengin olması gerektiği
II. Mümin olanın bazı davranışları yapmaması gerektiği
III. Allah’a ve ahirete inanan insana yakışan davranışlar olduğu
hususlarından hangileri vurgulanmıştır?CEVAP
D

5) “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.”
(Enbiya suresi, 35. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?CEVAP
B

6) “Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar?”
(Enbiya suresi, 34. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
E

7) “Ölüyü (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Ailesi ve malı geri döner ameli kendisiyle kalır.”
Bu hadisin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8) Mevlit hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

9) Cenaze namazı, ölen için dua yerine geçen bir ibadettir. Kılınışı diğer namazlardan farklıdır.
Buna göre cenaze namazında aşağıdaki rükunlardan hangisi yoktur?CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden sonra yapılması gerekenlerden biri değildir?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi taziyede söylenecek temenni cümlelerinden biri değildir?CEVAP
A

12) “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayette altı çizili durumda gerçekleşecek olaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B