Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Dünya ve Ahiret – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Dünya ve Ahiret – 3
TESTİN ADI:Dünya ve Ahiret – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya ve Ahiret – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Mevlidin konusu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

2) “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiya suresi, 47. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?CEVAP
C

3) “O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.”
(Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4) “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.”
(İnfitar suresi, 1- 5. ayetler)
Bu ayette ahiret yaşamının hangi evresinden söz edilmektedir?CEVAP
A

5) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.”
(Kaf suresi, 16-18. ayetler)
Bu ayetlerde söz konusu edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) “İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.”
(Ahzab suresi, 63. ayet)
Bu ayette kıyametle ilgili;
I. mutlaka gerçekleşeceği,
II. hakkında soru sorulmaması gerektiği,
III. ne zaman olacağı bilgisine insanın ulaşamayacağı
mesajlarından hangileri verilmektedir?CEVAP
C

7) “Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.”
(Casiye suresi, 22. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret edilmektedir?CEVAP
B

8) “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minun suresi, 115. ayet)
Bu ayetteki uyarıyı önemseyen kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?CEVAP
C

9) “Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve evlat edinme isteğinden ibarettir…”
(Hadid suresi, 20. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
C

10)“Dünya, ahiretin tarlasıdır” ilkesini özümseyen bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?CEVAP
D

11)“Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. ‘Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter’ denilecektir.”
(İsra suresi, 13 ve 14. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

12) “Diriliş ile birlikte ahirette insanların toplanacakları yere” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E