Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İnançla ilgili Meseleler – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İnançla ilgili Meseleler – 1
TESTİN ADI:İnançla ilgili Meseleler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnançla ilgili Meseleler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Tanrının varlığını ve birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını savunan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2) “Yeryüzündeki yaşam şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel olarak imkânsızdır.”
(Cressy Morrisson)
Bu metinde eleştirilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Aşağıdakilerden hangisi vahye dayanmayan inanç biçimlerinin ortaya çıkardığı olumsuz etkilerden biri değildir?CEVAP
C

4) Tanrı’nın varlığına inanmakla birlikte zamanla Tanrı’nın yaratma dışındaki sıfatlarını reddeden düşüncenin adı olmuştur.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) “Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler.”
(Yusuf suresi, 105. ayet)
“Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’ndan ister. O her an yaratma halindedir.”
(Rahmân suresi, 29. ayet)
Bu ayetlerde, inançla ilgili yaklaşımlardan;
I. ateizm,
II. teizm,
III. deizm
hangilerinin geçersizliği vurgulanmaktadır?CEVAP
C

6) İslam’a göre din, bilimi teşvik eder ve bilimin ilerlemesini destekler. İnananlar Kur’an-ı Kerim’de geçen “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” gibi ifadelerle ilme yönlendirilmiştir. Bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina, İbn-i Heysem, Ali Kuşçu, Hezârfen Ahmed Çelebi gibi Müslüman âlimlerin ortaya koyduğu çalışmalar, İslam dininin insanları bilime teşvik ettiğinin bir göstergesidir.
Metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

7) slam dini aklın kullanılmasına çok büyük önem vermiş, aklını kullanmayanları ise eleştirmiştir. Örneğin; Enfâl suresi 22. ayette: “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağırlar, dilsizlerdir.” buyrulmaktadır.
Buna göre İslam dini ile ilgili olarak;
I. İnsanların düşünmelerini istemektedir.
II. Aklını kullanmayanları eleştirmektedir.
III. Her türlü bilgiye akılla ulaşılabileceğini söylemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilirCEVAP
C

8) İnsan sürekli bir anlam arayışı içindedir. Kendi kendine, “Ben kimim? Niçin yaratıldım? Nereye gideceğim? İyi nedir? Doğru nedir? Adaletli olan nedir? Güzel nedir? Bu dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar.
Bu sorulara en anlamlı cevabı aşağıdakilerden hangisi verir?CEVAP
E

9) İnsanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunurlar. Ne tanrının varlığını inkâr ederler ne de tanrının varlığının etkilerini yaşantılarında gösterirler.
Metinde inançla ilgili yaklaşımlardan hangisi anlatılmaktadırCEVAP
E

10) Evren ve evrende meydana gelen olayların aşkın bir varlık tarafından yaratılıp yaratılmadığı sorunsalına olumsuz cevap için geliştirilen argümanlar bu inanma biçiminin neredeyse karakterini oluşturmuştur.
Burada söz konusu edilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) I. Modernleşme süreci ile birlikte hızlı şehirleşme
II. Bireyci düşüncenin hâkim olması
III. Aile kurumunun zayıflaması
gibi nedenlerden hangileri yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerle ilgili yanlış bilgi içermektedir?CEVAP
B