Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 1
TESTİN ADI:Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette sözü edilen “Rasulullah’ın örnekliği” aşağıdaki hususların hangisini kapsamaz?CEVAP
A

2) Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin beşeri yönü vurgulanmaktadır?CEVAP
C

3) Hz. Muhammed (sav.), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir.
Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
B

4) “Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ …”
(Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayette inanmayanların peygamberlerle ilgili yaptıkları temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”
(Fussilet suresi, 6. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) “Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”
(Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulanmaktadır?CEVAP
E

7) Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu, onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini, ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığını ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade eder.
Bu parçanın anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

8) Allah, peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından seçmiştir.
Burada peygamberlere ait aşağıdaki sıfatların hangisinden söz edilmektedir?CEVAP
C

9) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğini vurgulamaktadır?CEVAP
D

10) Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.
Bu yargının anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11) Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz?CEVAP
B

12) “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi…”
(Furkân suresi, 20. ayet)
Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?CEVAP
D