Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 3
TESTİN ADI:Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Allah’ın fethedilen beldeler halkından alıp resulüne verdiği mallar, Allah’a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. O mallardan, Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir.
(Haşr suresi, 7. ayet)
Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu ayetteki altı çizili ifadeyle ilişkilidir?CEVAP
E

2) Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Hadis ve sünnet kavramlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?CEVAP
D

4) Yüce Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak seçtikten sonra ona birtakım görevler vermiştir. Bu görevlerden bazıları Ahzâb suresinde sayılmıştır: “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.”
(Ahzâb suresi, 45-46. ayetler)
Aşağıdaki ayetlerde geçen görevlerden hangisine bu ayetlerde değinilmemiştir?CEVAP
B

5) Hadis ilminde “Sahabelerin yaptıkları davranışları, söyledikleri sözleri Hz. Peygamberin uygun bulup onaylamasına” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) Hz. Peygamberin sünneti kavlî, fiilî ve takrirî olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Buna göre,
Resulullah, bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından birini görevli olarak yolladığı zaman, “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın!” buyururdu rivayeti;
I. fiilî,
II. kavlî,
III. takrirî
sünnetten hangilerinin kapsamına girer?CEVAP
B

7) Peygamberlerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi hadis ve sünnetin önemini doğrudan vurgulamaz?CEVAP
B

8) Bir gün namaz vakti girdiğinde sahabeden biri abdest almak için su aramış fakat bulamamıştı. Bunun üzerine namazını teyemmüm yaparak kılmıştı. Daha sonra namaz vakti çıkmadan su bulmuş fakat namazını tekrar kılmaya gerek görmemişti. Bu durumu Hz. Peygambere anlatıp görüşünü sormuş, o da “namazın tamamdır.” demiştir.
Bu durum;
I. fiilî,
II. kavlî,
III. takrirî
sünnetten hangilerine örnek gösterilebilir?CEVAP
C

9) Hz. Peygamberin, “Ben namazı nasıl kılıyorsam; siz de öyle kılın.” buyurması ve namazın kılınışını göstermesi;
I. fiilî
II. kavlî
III. takrirî
sünnetten hangilerinin kapsamına girer?CEVAP
D

10) Ahzab suresi 33. ayette Hz. Peygamberin ailesiyle ilgili şöyle buyuruluyor: “… Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” Bu ayette “ev halkı” diye çevrilen ifade Hz. Peygamberin başta çocukları ve torunları olmak üzere birinci dereceden yakınlarından oluşan aile üyeleri için kullanılmıştır.
Buna göre Hz. Peygamberin ailesi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin farklı bir yönü vurgulanmaktadır?CEVAP
C

12) Hadis kitaplarının en bilinen altı tanesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A