Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Kur’anda Bazı Kavramlar – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Kur’anda Bazı Kavramlar – 1
TESTİN ADI:Kur’anda Bazı Kavramlar – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kur’anda Bazı Kavramlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Yüce Allah’ın rahmeti ve lütfu gereği seçtiği peygamberler ve gönderdiği vahiyler, kulların hidayetine bir vesiledir. Hz. Muhammed, son nefesine kadar hidayet yolunda insanlara rehberlik etmiş ve bir insanın hidayetine vesile olmanın ne kadar değerli olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple insana düşen görev; Allah’ın gönderdiği kitaba ve elçisi Hz. Muhammed’e uymak, Allah’tan hidayet istemektir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?CEVAP
D

2) Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde ihsan kavramı, hem Allah için hem de insanlar için kullanılmaktadır. Allah için kullanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.
Buna göre,
I. ”Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. …”
(Kasas suresi, 77. ayet)
II. “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.”
(Nahl suresi 90. ayet)
III. “… Kim Allah’a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.”
(Talak suresi, 11. ayet)
ayetlerinden hangilerinde “ihsan” hem Allah için hem insan için kullanılmıştır?CEVAP
A

3) Akıl ve irade verilen insan, İslam’a göre hidayete veya dalalete yönelmede serbest bırakılmıştır
Aşağıdaki ayetlerin hangisi insanın seçiminde özgür olduğuyla ilgili değildir?CEVAP
E

4)
• “… Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir; ancak o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.”
(Yusuf suresi, 111. ayet)

• “… O halde Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”
(A’râf suresi, 158. ayet)

• ”De ki: “Allah’a itaat edin, resule itaat edin.” Yine de söz dinlemezseniz onun sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. …”
(Nur suresi, 54. ayet)

Hidayetle ilgili bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

5) İhsan kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

6)
I. Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi anlamına gelmektedir.
II. İnsanın Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır.
III. İnsanın söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesidir.
Numaralanmış tanımlardan hangileri hidayet kavramına aittir?CEVAP
A

7) Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan, iyi ve güzel davranan kişilere muhsin denir. Kur’an muhsinleri över. Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

• O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
(Âl-i İmran 134)

• “Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun?” diye sordular. O da “Evet” dedi, “Ben Yusuf’um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah’tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez.”
(Yusuf suresi, 90. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdaki muhsinlerin davranışlarından hangisine değinilmemiştir?CEVAP
C

8)
• “Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.”
(Âl-i İmrân suresi, 8. ayet)

• “Allah’ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et.”
(Hadis-i şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisle dua eden bir kişinin istekleri arasında değildir?CEVAP
B

9) Dalalet “doğru yoldan sapma, haktan yüz çevirip batıla yönelme, ilahî buyruklara aykırı davranma” anlamlarına gelmektedir.
“Güzel ve yumuşak bir şekilde yol göstermek” anlamına gelen ve dalaletin zıttı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) “… Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görür.” Bu hadis aşağıdaki kavramların hangisinin Hz.Peygamber tarafından yapılmış tanımıdır?CEVAP
D

11) Aşağıdaki davranışların hangisi Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan muhsin kişilerden beklenmez?CEVAP
D