Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Kur’anda Bazı Kavramlar – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Kur’anda Bazı Kavramlar – 2
TESTİN ADI:Kur’anda Bazı Kavramlar – 2
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kur’anda Bazı Kavramlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. İbadetleri samimiyetle yerine getirmek
II. Büyüklerinin takdirini kazanmak için yardım etmek
III. Sadece Allah’ın rızasını kazanmak için çaba harcamak
Numaralanmış durumlardan hangileri ihlaslı bir kişiden beklenmez?CEVAP
B

2) “İblis, Senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım, dedi.”
(Sad suresi, 82 ve 83. ayetler)
Bu ayetteki “ihlaslı” kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
D

3)“O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.”
(Âl-i İmran suresi 134 ve 135. ayetler)
Buna göre muttakiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi ihlas kavramının zıddıdır?CEVAP
E

5) İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesi anlamına gelir.
Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir?CEVAP
A

6) Hz. Ömer, Übey bin Kâ’b’a takvanın ne olduğunu sorar.
Hz. Übey de ona:
– Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer der.
Hz. Ömer:
– Evet, yürüdüm, karşılığını verince bu sefer:
– Peki, ne yaptın, diye sorar.
Hz. Ömer: Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim cevabını verir. Bunun üzerine Übey:
– İşte takva budur, der.
Bu parçaya göre takvanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi muttakilerle ilgili söylenemez?CEVAP
A

8) Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah’a karşı gelmekten sakınmak; dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan uzak durmak demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?CEVAP
D

9)
• “Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim?”
(Yasin suresi 60 ve 61. ayetler)
• “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti.”
(En’âm suresi, 153. ayet)
• “Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye lâyık olan Allah’ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler.”
(Sebe’ suresi, 6. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
E

10)
I. İslam dini anlamında kullanılır.
II. Türkçeye ‘doğru yol’ veya ‘dosdoğru yol’ olarak çevrilir.
III. Fatiha suresini okuyan, Allah’tan kendisine doğru yolu göstermesini ister.
IV. Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi anlamına gelmektedir.
Numaralanmış yargılardan hangileri sırat-ı müstakim kavramıyla ilgilidir?CEVAP
C