Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Kur’anda Bazı Kavramlar – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Kur’anda Bazı Kavramlar – 4
TESTİN ADI:Kur’anda Bazı Kavramlar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kur’anda Bazı Kavramlar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.”
Asır suresinden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

2) Aşağıdaki durumlardan hangisi salih amel kapsamına girmez?CEVAP
E

3) “Üç şey ölüyü mezara kadar takip eder; ikisi döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı döner, ameli kalır.”
Buna göre,
I. Aile, çocuklara miras bırakmak için mal biriktirmelidir.
II. Cenaze namazını ölenin ailesinin kılması yeterlidir.
III. Bir gün öleceğini bilen kişi, amellerine dikkat etmelidir.
yargılarından hangileri bu hadisin mesajıyla örtüşmektedir?CEVAP
C

4) Aşağıdaki ayetlerden hangisi salih amel işleyenlerin karşılaşacakları sonuçla ilgili değildir?CEVAP
D

5) Aşağıdakilerden hangisi salih amelin terim anlamıyla daha çok ilişkilidir?CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak değerlendirilemez?CEVAP
A

7)Allah Kur’an’ın pek çok yerinde salih amelleri emretmiş ve yapanları övmüş, yapmayanları eleştirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. …”
(Nisa suresi, 36 ve 37. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki salih olmayan amellerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
E

8) Bir toplumda salih amelleri yerine getirenlerin oranı arttıkça aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?CEVAP
B

9) Aşağıdaki yargıların hangisi İslam’ı anlamada kavramların rolüyle doğrudan ilgilidir?CEVAP
C

10) İslam’ın ilk yıllarında Kur’an-ı Kerim’e muhatap olan Araplar onun dilini biliyordu ve onu anlıyordu. Ayrıca Hz. Peygamber aralarında yaşıyor, Kur’an’ı açıklıyor ve sorularına cevap veriyordu. Bu nedenle onlar, Kur’an’ın mesajını doğru anlıyorlardı. Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması için gerekli olan hususlardan biri, Kur’an kavramlarının öğrenilmesidir. Bu sebeple Kur’an’ı anlamak isteyenler onun kavramlarını öğrenmelidir.
Bu metinde,
I. İslam’ı öğrenmek isteyen bir kişi ne yapmalıdır?
II. Kur’an’ın anlaşılmasında Hz. Peygamberin rolü nedir?
III. Hz. Peygamberin Kur’anla ilgili açıklamalarının yer aldığı kaynaklar hangileridir?
sorularından hangilerinin cevabı yoktur?CEVAP
C


11 ve 12. soruları Kehf suresinin 110. ayetine göre cevaplayınız.

“De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım, sadece bana, ‘Sizin ilahınız ancak bir tek ilâhtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”
(Kehf suresi, 110. ayet)

11) Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramlardan hangisinin çevirisidir?CEVAP
D

12) Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B