Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Yahudilik – 1(2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Yahudilik – 1
TESTİN ADI:Yahudilik – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yahudilik – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I.Kutsal kitaplarına Tevrat (Torah) adı verilir.
II.Menora ve Davut yıldızı kutsal sembollerindendir.
III.Mabetlerde resim, heykel vb. bulundurulması yasaktır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Yahudilikle ilgilidir?CEVAP
E

2)
• İslam’da namaz ibadeti günlük beş vakit olarak, haftalık ise Cuma günleri camide yerine getirilir.
• Hristiyanlıkta günlük, haftalık ve yıllık ibadetler vardır. Yıllık ibadetler dini bayramlarda, günlük ibadetler sabah ve akşam, haftalık ibadetler ise haftanın belli bir günü mabetlerde yapılır.
• Yahudilikte, günlük ve haftalık ibadetler vardır. Günlük ibadetler sabah, öğle ve akşam vakitlerinde yapılır. Haftalık ibadet ise belli bir günde büyük ibadet mekânlarında yerine getirilir.
Bu bilgilerden vahiy kaynaklı dinlerde ibadetlerle ilgili;
I. Belli zamanlarda yerine getirilir.
II. Haftalık ibadet zamanları kutsal kabul edilir.
III. Günlük ibadetlerin mabetlerde yapılma zorunluluğu vardır.
yargıların hangilerine varılabilir?CEVAP
A

3) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”den biri değildir?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisinde Yahudilikle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?CEVAP
E

5) Yahudilikte haftalık ibadet günü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6) Yahudiliğin kutsal kitabı beş ana bölümden oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?CEVAP
D

7) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudiliğe ait değildir?CEVAP
E

8) Mezheplerden;
I.Samiriler,
II.Matüridilik,
III.Protestanlık
hangileri günümüz Yahudi mezheplerindendir?CEVAP
A

9) Anne babana saygı göstereceksin.”
(On Emir)
“Küçüklerine sevgi ve şefkat, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir”
(Hadis-i şerif)
Bu hadis ve Tevrat’ın mesajında vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili yanlış bir bilgidir?CEVAP
C

11) Hz. Ömer Kudüs’e girdiğinde Yahudi ve Hristiyanların inançlarına da ibadethanelerine de karışmamıştır. Aksine kendisini başka din mensuplarının koruyucusu ilan etmiştir.
Hz. Ömer’in bu davranışıyla ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) Tevrat’ta şöyle denilir: “…Tartınız da ölçünüz de eksizsiz ve doğru olacak…”
Bu mesaj aşağıdakilerden hangisinin anlamına uygundur?CEVAP
D