Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Yahudilik – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Yahudilik – 2
TESTİN ADI:Yahudilik – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yahudilik – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Yahudiler cumartesi gününü kutsal kabul ederler.
Bu durumun gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

2) Yahudileri ifade etmek için geçmişten günümüze kadar kullanılmaya devam eden bazı kavramlar vardır.
Buna göre;
I. İbranî,
II. Musevî,
III. Nasranî
kavramlarından hangileri Yahudiler için kullanılmıştır?CEVAP
C

3) Yahudilikle ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?CEVAP
E

4) Yahudiliğin temeli kabul edilen on emirde;
I. Yalancı şahitlik yapmayacaksın.
II. Rabbinin ismini her vakit anacaksın.
III. Yaptığın putlara kurban sunacaksın.
ilkelerinden hangileri yer almaz?CEVAP
D

5) Yahudilikle ilgili;
I. Tarihlerini Hz. İbrahim ile başlatırlar.
II. Dünyada en fazla müntesibi bulunan dindir.
III. Hz. Musa dönemini en görkemli dönem olarak kabul ederler.
durumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

6)


Tabloda verilen dinlerin inanç, ibadet ve ahlâk konularındaki görüşlerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

7) Mabedin onarımında önderlik yapmış, kaybolan Tevrat’ı tekrar yazmış, Yahudilerin uymadıkları şabat yasaklarını yeniden tesis etmiş ve Yahudi olabilmek için Yahudi anneden doğma şartını getirmiştir.
Yaptıklarıyla Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşmasında önemli bir yeri olan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) Yahudilikte tek tanrı inancı olmasına rağmen I. Mabet Dönemi’nde kurulan İsrail Krallığı’nın çok tanrılı inanca geçtiği kutsal kitaplarında ifade edilir. Yahudi kutsal metinlerinde Tanrı Yahve’nin baba olması, yüreğinin sızlaması, kıskanması ve ağzının olması gibi birtakım beşeri özelliklerinin olduğu belirtilmiştir.
Buna göre;
I. Zamanla inançlarında şirk unsurları görülmüştür.
II. Tanrı insana özgü özellikler taşımaktadır.
III. Tevhid ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

9) Hz. Musa’dan sonra İsrailoğullarına, Allah (c.c.) tarafından birçok peygamber gönderilir. Hz. Davut ve oğlu Hz. Süleyman bu peygamberlerdendir. Filistin’de güçlü bir devlet kuran İsrailoğulları, Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra güçlerini yitirir ve ülkelerini terk etmek zorunda kalırlar. Böylece dünyanın dört bir tarafına dağılırlar.
Bu parçadan Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metinlerinden değildir?CEVAP
E

11) Yahudilerin peygamber inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?CEVAP
A

12) Kudüs ve çevresinde Yahudi devleti kurmayı amaçlayan yahudi hareketine siyonizm denir. Bu hareketin birçok çeşidi olmasına rağmen politik ve dinî siyonizm ön plana çıkmıştır. Politik siyonizm, Yahudi milliyetçiliğini ve seçilmişlik iddiasını kullanarak Filistin’de devlet kurmayı amaçlar. Dinî siyonizm ise mesih düşüncesini önemser ve mesihin gelip Yahudileri diğer milletlere egemen kılacağını savunur. Bu metinden, Siyonizm ile ilgili;
I. Yahudi halkını diğer halklardan üstün gören bir harekettir.
II. Tüm Yahudileri Filistin topraklarında toplamayı amaçlar.
III. Kendilerini bir gün kurtaracak kişiyi beklemektedirler.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
CEVAP
D