Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hristiyanlık – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hristiyanlık – 1
TESTİN ADI:Hristiyanlık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hristiyanlık – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hz. İsa ve Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve Hristiyanlıkta ortak konulardandır?CEVAP
A

3) Hristiyanlar, bebeklerini kilisede kutsal su ile yıkayarak vaftiz ederler.
Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) Otuz yalında peygamber olan Hz. İsa’ya başlangıçta on iki kişi inanmıştır. Bunlar inancı yayma konusunda ona destek olmuşlar, en zor koşullarda taviz vermeden Hz. İsa’dan aldıkları öğretiyi diğer milletlere ulaştırmışlardır.
Hz. İsa’nın inançlarını yayan bu kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın kurumsallaşması ve yayılmasında en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) Her dinde olduğu gibi Hristiyanlık’ta da görüş, yorum ve uygulama farklılıkları sebebiyle çeşitli mezhepler ve tarikatlar ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?CEVAP
B

7) Hristiyanlık hakkındaki aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?CEVAP
D

8) Hıristiyanlara göre İncil, yazılı bir metni değil Mesih ve havarilerin bildirdiği mesajı ve müjdeyi, şifahi tebliği ifade eder. Hıristiyan inancına göre Hz. İsa İncil’i yazmamış, sadece tebliğ etmiş ve havarilerden onu tebliğ etmelerini istemiştir. Nitekim uygulamada da İncil yazıya geçirilmeden önce şifahen nakledilmiştir. Nihayet vefatından sonra Hz. İsa’yı bizzat görenlerin sayısı azalmaya ve Hıristiyanlık yayılmaya başlayınca İncil’in yazıya aktarılması zarureti doğmuş ve İnciller yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Hristiyan dünyada İncil yazarlarından söz edilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yazarlardan biri değildir?CEVAP
C

9) Katolik kilisesinin üstünlüğü ve papanın yanılmazlığı gibi bazı konularda yaşanan siyasi ve dinî ihtilaflar sonucunda Katoliklikten ayrılan bir gruptur. Başlarında patrik adında din adamı yer alır. İstanbul, İskenderiye,Antakya ve Kudüs patrikliği şeklinde dört büyük patrikliği vardır. Üst düzey din adamlarının evlenmesi yasak iken rahiplerin evlilik konusunda serbest olduğunu savunurlar. Noel’i 6 Ocak’ta kutlarlar ve sakramentlerin tamamını kabul ederler.
Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir.CEVAP
E

10) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen gün ve geceler arasında yer almaz?CEVAP
B

11) Hz. İsa’dan sonra Hristiyan din adamları tarafından İncil adı altında birçok kitap yazılmıştır. Fakat bunlardan yalnızca dört tanesi İznik Konsili’nde Hristiyanlarca kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen bu dört İncilden biri değildir?CEVAP
A

12)
• Her insan Adem ve Havva’nın günahıyla dünyaya gelir.
• Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan üçlü tanrı inancı vardır.
• Vaftiz, günah itirafı ve ekmek şarap ayini önemli görülen sakramentlerdendir.
Hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E