Kazanım Testleri

11. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – MÖ 6.Yüzyıl – MS 2.Yüzyıl Felsefesi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:MÖ 6.Yüzyıl – MS 2.Yüzyıl Felsefesi – 2
TESTİN ADI:MÖ 6.Yüzyıl – MS 2.Yüzyıl Felsefesi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

MÖ 6.Yüzyıl – MS 2.Yüzyıl Felsefesi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir.

Herakleitos’a ait bu ifadelere bakıldığında, anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

2) Pythagoras, varlığın ne olduğuna dair kendisinden önceki doğa filozoflarının arkhe açıklamaları yerine, soyut diyebileceğimiz bir akıl yürütmeyle cevap vermek istemiştir. Sayıların içinde mükemmellik olduğunu iddia etmiş, “Bir”den yola çıkarak varlığı açıklamıştır. Evrendeki düzeni, uyumu, oran ve ölçüyü akıl yürütmeyle, sayılar üzerinden anlatmaya çalışmıştır.

Pythagoras’ın bu düşüncelerini aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder?CEVAP
E

3) Elealı Zenon, felsefe tarihinde, paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla anınmaktadır. Mekanın sonsuz sayıda bölünebilirliğine göre düşünürsek; bir ok, hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. Hiçbir zaman bir tavşan, kaplumbağayı belli bir zaman aralığında geçemez. Gördüğümüzden emin olduğunuz algılar ve buna dayalı genellemelerimiz bizi yanıltmaktadır.

Buna göre Zenon’un temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Mutluluk, insanın yaptığı doğru eylem sonucunda duyacağı iç huzurdur.

Sokrates’e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) Aristoteles’e göre her şeyin orta yolu insan için iyi ve erdemli olandır. Orta yol, herhangi bir şeyin ne fazlasını ne de azını istemektir.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Aristoteles’in bu görüşüne uygundur?CEVAP
E

6) “Hiçbir şey var değildir.
Var olsa da bilinemezdi.
Bilinse de başkasına aktaramazdık.”

diyen Gorgias aşağıdaki akımlardan hangisini savunuyor olabilir?CEVAP
D

7) “Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir, sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle… Üşüyen biri için rüzgar soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir.” diyen Protagoras’ın düşünceleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle uygunluk gösterir?CEVAP
B

8) MÖ. 5.yy’da Sofistlerle birlikte bilginin kendisi şüphe ve eleştiri konusu olmuş; insanın nesneleri kendisinde olduğu gibi bilip bilemeyeceği tartışılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorulardan biri haline gelmiştir?CEVAP
C

9) Her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Protagoras için önemli olan herhangi bir şeyi ispat etmek değil, karşıdakini ikna etmektir.

Protagoras’ın bu görüşü bilgi felsefesinin aşağıdaki hangi kavramına işaret etmektedir?CEVAP
C

10) Bazı şüpheci düşünürler, duyularımızın bizi aldatabileceğinden yola çıkar. Örneğin su dolu bardağın içindeki kaşığı kırık gibi algılarız. Duyularımız bizi ara sıra aldatıyorsa, her zaman aldatıyor olabilir. Bu durumda her şeyden şüphe edilebilir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

11) Phyrrhon’a göre aynı şey farklı insanlara, farklı şekillerde görünür. Aynı bal bir kimseye tatlı, bir başkasına acı gelebilir. Hatta aynı suyu bir elim sıcak, diğer elim soğuk algılayabilir. Ben suyun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu bilemem.

Phyrrhon’un bu görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?CEVAP
E

12) Septiklere göre;
• İnsanlarda bazı yapısal farklılıklar vardır.
• Duyu organlarının getirdiği bilgiler insandan insana farklılık gösterir.
• Özneyi etkileyen koşullar farklıdır.
• Nesnenin yeri, uzaklığı duyuma etki eder.
• Yasaların, gelenek ve göreneklerin insanların üzerinde farklı etkileri olur.

Buna göre bilgi edinmede septiklerin tutumu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?CEVAP
B