Kazanım Testleri

11. Sınıf Felsefe Kazanım Testi –MS 2.Yüzyıl – MS 15.Yüzyıl Felsefesi – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi – 1
TESTİN ADI:MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi öncelikle Hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir?CEVAP
E

2) Hristiyan felsefesinde genel olarak ‘varlık nedir?’ sorusuna ‘Tanrı’nın kendisidir.’ cevabı verilmekteydi. Bu dönemde felsefe dine hizmet ettiği ve Tanrı’nın varlığını kabul ettirmek için çalıştığı sürece yararlı görülüyordu.

Buna göre Hristiyan düşüncesinde gerçeklik üzerine aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

3) Hristiyan felsefesinde ele alınan konulardan biri de tümeller problemidir. Buna göre;
I. Tümeller ayrı bir varlık olarak Tanrı’nın zihnindedir.
II. Tümeller tek tek varlıkların içinde yer alır.
III. Tümellerin tek başına gerçeklikleri yoktur. Onlar soyutlama ve genelleme sözlerinden ibarettir.

Yukarıda yer alan açıklamalar sırasıyla aşağıdaki görüşlerden hangisine karşılık gelir?CEVAP
C

4) MS 2. yüzyıl – MS 15. yüzyıl döneminde felsefe ve din yoğun bir şekilde etkileşim içine girmiştir. Bu çağda felsefeye inancın pekiştirilmesi amacıyla başvurulmuştur.

Buna göre MS 2. yüzyıl – MS 15. yüzyıl döneminde felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisine yaklaştığı söylenebilir?CEVAP
B

5) 5. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi bilimsel ve felsefi çalışmaların Hristiyan düşüncesine zarar verdiği gerekçesiyle yakılmış. 6. yüzyılda da Bizans İmparatoru tarafından Pagan Okulu olduğu gerekçesiyle Yunan Akademisi kapatılmıştır.

Tarihte bu gibi olayların yaşanmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?CEVAP
E

6) MS 3. yüzyılda yaşamış Origenes, Augustinus öncesi erken dönem Hristiyan düşünürlerinin en büyüğü olup, Sokrates, Platon gibi kötülük veya mutsuzluğun nesnel bir varlığa sahip olmadığını, ruhun bilgisizliğinden ibaret olduğunu düşünmektedir.

Buna göre Origenes iyilik ve mutluluk için aşağıdakilerden hangisini önermiş olamaz?CEVAP
E

7) Hristiyanlık yayılma sürecinde bazı felsefi görüşlerle karşı karşıya gelmiştir. Dine karşı yapılan eleştirileri savunmak adına bu din içinde bazı filozoflar çıkmıştır.

Savunma adına yapılan bu felsefenin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) “Anlayabilme için inanıyorum.” anlayışıyla felsefeyi dine tabi kılmış olan Augustinus’a göre hakikat bizzat Tanrı’nın kendisidir. Yani Tanrı insandadır. İnsanın kendisi de Tanrı’dadır. Felsefe ise bu durumu anlamaya çalışma etkinliğidir. İnsan ancak bunu anlayarak mutlu olur.

Buna göre Augustinus felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

9) Orta Çağ Avrupa’sında Antik kültürden kilisenin kendine uygun bulup aldığı düşünceler ayakta kalırken, kiliseye aykırı olanlar kesin olarak dışarıda bırakılmıştı.

Parçadan hareketle Orta Çağ felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

10) Nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bu sanatları eğitim sayesinde elde ederse, aynı şekilde ahlaki erdemler de uygun eğitim sayesinde ortaya çıkar ve insanlar eğitim sayesinde soylu ve iyi insan olurlar.

Clemens’in bu düşüncelerine aşağıdakilerden hangisi ters düşer?CEVAP
A

11) I. Akıl ve inanç tartışmaları ön plandadır.
II. Tanrının varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır.
III. Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.
IV. Oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği söylenmiştir.

Verilenlerden hangileri Hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz?CEVAP
D