Kazanım Testleri

11. Sınıf Felsefe Kazanım Testi –MS 2.Yüzyıl – MS 15.Yüzyıl Felsefesi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:MS 2.Yüzyıl – MS 15.Yüzyıl Felsefesi – 2
TESTİN ADI:MS 2.Yüzyıl – MS 15.Yüzyıl Felsefesi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

MS 2.Yüzyıl – MS 15.Yüzyıl Felsefesi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir.
II. Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır.
III. Batı felsefesinden yoğun şekilde etkilenmiştir.

Verilenlerden hangileri İslam felsefesinin özellikleri arasında yer alır?CEVAP
C

2) Orta Çağ’da ortalama bin yıllık bir tarihsel dönemde felsefe ile din yoğun bir şekilde etkileşim göstermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle bu döneme özgü bir özellik olarak değerlendirilebilir?CEVAP
C

3) El Kindi’ye göre âlem kadim değil hadistir. Yani sonradan olmadır. Her sonradan var olanın varlığı bir yaratıcıya bağlıdır.

Buna göre El Kindi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki delillerden hangisini öne sürmüştür?CEVAP
B

4) Âlemde her şey yoktan yaratılmıştır. Bu nedenle mantıksal olarak yaratılan tüm varlıkların bir yaratıcısı olmak zorundadır.

İbn Rüşt’e ait bu açıklama İslam felsefesinde aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?CEVAP
C

5) Antik Çağ için Tanrı bu evrenin bir mimarıdır ve adeta bir yapı ustası gibidir. Demiourgus biçimlendirdiği maddeyi hazır bulmuştur. Tanrı varlığın kendisidir, geri kalan tüm var olanlar Tanrısal varlık dolayısıyla, ondan pay aldıkları için var olmuşlardır. Orta Çağ’da ise Tanrı ile yaratık aynı hamurdan değil, başka başka özlerdendir. Onun için de aralarında kapanmaz bir aralık vardır.

Buna göre Orta Çağ’da varlıkların oluşumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

6) İslam felsefesinde irade özgürlüğü problemi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Buna göre;
• Davranışı yaratan Allah’tır.
• Davranışı tercih eden ve insana yaptıran Allah’tır.
• İnsan davranışlarından sorumlu değildir.

Verilen özellikler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?CEVAP
D

7) İbn Rüşd’e göre akıl yoluyla doğru bilgiye ulaşılır ve akılsal olan inançsal olandır.

Buna göre İbni Rüşd’ün aşağıdakilerden hangisini savunması beklenmez?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ ve Orta Çağ felsefesinin karşılaştırılmasına dair yanlış bir bilgidir?CEVAP
D

9) İslam felsefesinde bazı görüşler;
– Dehriyye
– Batinilik
– İhvanı Safa
– Meşşailik felsefesidir.

Buna göre verilen görüşler ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?CEVAP
A

10) Nasıl ki güneş doğarken tüm ışığı ile eşyayı aydınlatıyorsa, manevi sezgide insanı aydınlığa kavuşturur. Böylece insan varlığın hakikatine ulaşabilir.

Bu açıklama aşağıdaki İslam felsefesi görüşlerinden hangisine karşılık gelir?CEVAP
C

11) Orta Çağ’da da felsefe İlk Çağ’dakinden farklı bir anlamda değildi. Her iki dönemde de felsefenin anlamı bilgelik peşinden koşmaktı. Fakat Orta Çağ’da bilgelik İlk Çağ felsefesinden daha farklı bir karakterde tanımlanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak Orta Çağ’ın bilgelik tanımı olabilir?CEVAP
C

12) Aşağıdaki görüşlerden hangisinin MS 2. yüzyıl – MS 15. yüzyıl felsefesini etkilediği söylenemez?CEVAP
D